Sökning: "William Viklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Viklund.

 1. 1. Organisering kring självkörande fordon i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georg Hess; William Viklund; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva hur offentlig verksamhet, akademi och industri interagerar kring introduktionen av självkörande fordon i Västsverige. Uppsatsens frågeställningar adresserar hur handlingsnätet kring självkörande fordon i Västsverige växt fram, vilka aktörer som deltar i handlingsnätet, deras drivkrafter samt hur de agerar utifrån identifierade drivkrafter. LÄS MER

 2. 2. Den disponibla inkomstens påverkan på bostadsrätters pris : En kvantitativ undersökning om vilka faktorer som påverkar det genomsnittliga priset per kvadratmeter på bostadsrätter i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Viklund; Emil Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prisutvecklingen på bostadsrätter i Umeå har stigit kraftigt de senaste åren vilket bland annat medfört att en allt högre belåning krävs av privatpersoner för att finansiera ettbostadsköp. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter på en bostadsrätt i Umeå har stigit med mer än 800 % de senaste 20 åren. LÄS MER