Sökning: "Wu Wen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Wu Wen.

 1. 1. The Relationship between Credit Constraints and Household Risky Assets : The Case of China

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Shen Wen; Wu Simin; [2017]
  Nyckelord :Credit Constraints; Life-cycle Theory; Household Portfolio Choice; Household Risky Assets.;

  Sammanfattning : The purpose of this empirical research is to evaluate the relationship between credit constraints and household risky assets in China. The life-cycle hypothesis theory and household portfolio choice theory is the basis of the research. LÄS MER

 2. 2. Vilken påverkan har friskvårdsbidrag? Arbetsgivarens och arbetstagarnas uppfattningar om friskvård och fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mattias Gustafsson; [2015-08-10]
  Nyckelord :Friskvård; Friskvårdsbidrag; Fysisk aktivitet; Bandura; Socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är tvådelat, dels att undersöka och analysera hur fem arbetstagare och HR-chefen i ett bostadsföretag uppfattar friskvård och fysisk aktivitet, samt undersöka hur arbetstagarnas föreställningar om friskvård och fysisk aktivitet påverkar deras nyttjande av bostadsföretagets friskvårdsbidrag.För att kunna undersöka vad intentionerna är och vad som påverkar arbetstagare och arbetsgivare i förhållande till friskvård och fysisk aktivitet redovisas väsentliga delar av arbetsmiljölagen, sjuklönelagen och skatteverkets regleringar som alla kan påverka friskvårdsarbetet på ett företag. LÄS MER