Sökning: "Yang yang"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden Yang yang.

 1. 1. MERGING MOMENTUM -THE EFFECTS OF COMBINED CRASH MITIGATING STRATEGIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Kavleskog; John Rolfsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum strategies; merging momentum; momentum crash; dynamic momentum; absolute strength momentum; extreme absolute strength momentum; risk-adjusted return; crash mitigating momentum;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Sofia Litsmark; [2020]
  Nyckelord :Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Sammanfattning : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. LÄS MER

 3. 3. A study of the chips packaging amongyoung consumers in Sweden : From the perspective of customer satisfaction and customer’s purchase decisions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Liu Yifan; Yang Xi; Zhu Hanbing; [2020]
  Nyckelord :Packaging; Customer satisfaction; Purchase decision; Environmental sustainability; CSR; Sweden; Young customer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to understand the satisfaction of young customers living in Sweden for a long time with the packaging of chips and the impact of packaging on their chip purchase and to discuss corporate social responsibility in connection with environmental sustainability. In this study, theoretical analysis, interviews, and focus groups are used as the research methods. LÄS MER

 4. 4. Water Purification : Research on the Energy Supply of Air Gap Membrane Distillation for Access to Clean Water

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Yang; Robert Liao; [2020]
  Nyckelord :Air gap membrane distillation; water purification; energy system; Vattenrening; energisystem; luftspaltmembran;

  Sammanfattning : Water stress is an ongoing problem in many places in the world, while the demand for clean and safe freshwater is growing due to the increasing population. In many developing countries, water supplies often are contaminated with arsenic, fluoride, etc. LÄS MER

 5. 5. Phishing inom organisationer : En studie om hur skydd mot phishing kopplat till mänskliga faktorer kan stärkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nicole Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Phishing inom organisationer; Mänskliga faktorer inom informationssäkerhet; Social engineering; Säkerhetsutbildning; Säkerhetspolicies; Informationssäkerhetskultur; Säkerhetsmedvetenhet; Ledning; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : Med hjälp av informationsteknologi (IT) kan företag hålla sig konkurrenskraftiga, samtidigt som det öppnar upp för säkerhetshot som informationsstöld. Phishing är ett exempel på säkerhetshot, vilket innefattar att angripare tillämpar digitala enheter för att konstruera manipulativa meddelanden i syftet att få tillgång till konfidentiell information genom individer (Xiong, Proctor, Yang & Lin, 2019). LÄS MER