Sökning: "accumulation by dispossession"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden accumulation by dispossession.

 1. 1. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 2. 2. Kapitalackumulation i staden och de strategiska möjligheterna till social kamp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carolina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Circuits of capital; Financialization; Strategic Action Fields; Collective action; Social Struggle.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores how the changing political economic conditions of the built environment in Spain and Barcelona has affected the social struggle. Using a theoretical framework built on David Harvey’s conceptualization of the circuits of value in conjunction with Neil Flingstein and Doug McAdam’s sociological model of Strategic Action Fields, I will weave together the macro processes of capital accumulation and the micro processes of strategic collective action in a structure/agency based analysis. LÄS MER

 3. 3. Can the Grow initiative contribute to poverty reduction and community development through agribusiness? - A case study of the African Agricultural Development Company’s irrigated farming hub”, Ghana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Fransson; [2018]
  Nyckelord :Grow; land grabbing; accumulation by dispossession; developing countries; Ghana; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The current debate concerning land acquisition for commercial agriculture is whether it can contribute to poverty reduction by developing communities through successful agribusiness, or whether it leads to dispossession of traditional land users. Thus, this research is a case study of the African Agricultural Development Company (AgDevCo) and their irrigated farming hub in Babator, Ghana. LÄS MER

 4. 4. Seeking Justice: The subjugation of nature and women as seen through the struggles for environmental justice and reproductive justice in the U.S., 1970-present

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Shawnell Katherine Mitchell; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to gain a better understanding of the modern subjugation of nature and women in the United States, by looking at the recent history of the Environmental Justice Movement (nature) and Reproductive Justice Movement (women). Through examining the history of these movements and relevant politics from 1970 to present day, events can be analyzed to shed light on the current political situation in the U. LÄS MER

 5. 5. Land grabbing and its implications on rural livelihoods in Ghana and Ethiopia : a comparative study

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emma Stenberg; Vincent Said Rafiee; [2018]
  Nyckelord :Land grabbing; Ghana; Ethiopia; political ecology; environmental justice; accumulation by dispossession; sustainable rural livelihoods.;

  Sammanfattning : The rush for land has escalated the last decade, with Sub-Saharan Africa as the most targeted region. Governments, local elites and foreign corporations are increasingly taking control over large areas of agricultural lands with the aim of creating higher financial returns and achieve food security. LÄS MER