Sökning: "analys av administrativa flöden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden analys av administrativa flöden.

 1. 1. Flödesapplikation - företagsbaserad utbildningsmodell på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Fredrik Jacobsson; Michael Persson; [2008]
  Nyckelord :multimedia; it; utbildning; e-learning; applikationsmodell; flash; internet; företagsprocess; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Technological sciences; Teknik; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intern företagsutbildning via e-learning är ett aktuellt ämne, framförallt eftersom företagen ser det som en chans att bli effektivare och spara pengar. Av de fretagsanpassade utbildningsapplikationer som finns på marknaden idag, är nästan samtliga skapta för att förklara fr användarna (kursdeltagarna) hur saker och ting ska fungera. LÄS MER

 2. 2. Flödesapplikation - företagsbaserad utbildningsmodell på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Fredrik Jacobsson; Michael Persson; [2007]
  Nyckelord :multimedia; IT; utbildning; e-learning; applikationsmodeller; Flash; Internet; företagsprocesser; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intern företagsutbildning via e-learning är ett aktuellt ämne, framförallt eftersom företagen ser det som en chans att bli effektivare och spara pengar. Av de företagsanpassade utbildningsapplikationer som finns på marknaden idag, är nästan samtliga skapta för att förklara för användarna (kursdeltagarna) hur saker och ting ska fungera. LÄS MER

 3. 3. Ekologiskt kopplade institutioner inom jordbrukssystemet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Jellinek; [2007]
  Nyckelord :jordbrukssystemets institutioner; hållbar utveckling; samverkan; systemnivåer; landbygdsprogram;

  Sammanfattning : The farming system is the basis of human existence through its production of provisions for man. By a continuous exchange of information, energy and material, between the ecosystems and the social systems, the farming system becomes an emergent property. LÄS MER