Sökning: "e-learning"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet e-learning.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 2. 2. Improving the Design of Holographic ICT tools in e-Learning : A User-Centered Approach

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Konstantin Tcykin; [2022]
  Nyckelord :Information and Communication Technology Tools; Computer-Mediated Communication; Holography; Holographic Communication; E-Learning; User-Centered Design;

  Sammanfattning :      Information and Communication Technology (ICT) nowadays is constantly evolving and drastically impacting different fields of human activity, such as higher education. University education, due to ICT, was able to move from the traditional teaching and learning practices to e-Learning. LÄS MER

 3. 3. Den lärande och utlärande organisationens digitalisering av utbildning : En fallstudie om hur ett svenskt utbildningsföretag hanterat organisatoriska utmaningar med att anpassa organisationen utefter digitaliseringen av dess utbildningstjänster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Fernström; William Axenborg Wallér; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Digital transformation; Organizational learning; Digitalization of services; E-learning; Educational-platforms; Digitalization of professional education; Digitalisering; Digital transformation; Organisatoriskt lärande; Digitalisering av tjänster; E-lärande; Utbildningsplattformar; Digitalisering av professionell utbildning;

  Sammanfattning : Med den teknologiska utvecklingen samt näringslivets behov av kompetensutveckling har den professionella utbildningsbranschen sett en radikal ökning av digitala utbildningar. Traditionell klassrumsutbildning sätts nu på sin spets där aktörer som tidigare varit framgångsrika inom detta nu ställs inför behovet av att digitalisera dess utbildningserbjudanden. LÄS MER

 4. 4. Teknostress på Uppsala universitet i samband med COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Andreas Hallin; Isak Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic; technostress; technologically enhanced learning; e-learning; university students; university teachers;

  Sammanfattning : The phenomenon of technostress can also be seen as a worldwide pandemic (Boyer-Davis, 2020). The transition to e-learning due to the sudden COVID-19 pandemic outbreak has created new demands on teachers and students and their interaction with technology (Galvin et al. 2021). LÄS MER

 5. 5. Implementing a gamified e-learning platform to teach softskills to bachelor students

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oscar Sandberg; Jakob Sjöqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; gamification; gamified e-learning platform;

  Sammanfattning : The importance of e-learning has increased rapidly in recent years and most recently because of Covid-19 and the restrictions posted by governments worldwide. In addition, studies have shown that gamification can be used to increase engagement, motivation, and learning outcomes. LÄS MER