Sökning: "e-learning"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet e-learning.

 1. 1. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 2. 2. Instructional Designers’ and Faculty Learners’ Experiences with Online Course Development Program at a Jesuit University.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Marcin A. Wojnar; [2018-07-04]
  Nyckelord :motivators and inhibitors of online teaching; online faculty experiences; distance education; e-learning; flipped classroom; teaching online; online education; activity theory;

  Sammanfattning : The use of instructional technology in higher education has been growing at astounding rate worldwide, attracting students from diverse geographical locations, beyond the traditional reach. Considerable research exists that explored the strengths and challenges associated with online education and the desirable faculty skills related to online teaching. LÄS MER

 3. 3. Gamfication vid e-learning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Otto Fredriksson; My Kellner; [2018]
  Nyckelord :gamification; e-learning; uppfattning; motivation; element; design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur användare uppfattar gamifierad e-learning. För att kunna undersöka och förstå användarnas uppfattning har vi valt att gå igenom områden som exempel-vis, gamifierade element, design av gamification, gamifierad inlärning, e-learning och motivat-ion. LÄS MER

 4. 4. Design av en medicinteknisk utrustning i syfte att diagnostisera nyfödda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kosovare Valle Aslani; Usama Gazay; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att ta itu med den akuta bristen gällandebilliga och låg-resurskrävande medicinsktekniska utrustningar som råder i fattiga länder,med syftet att minska barnadödligheten. Det är essentiellt att utveckla prisvärda medicinskteknisk utrustning för att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens i u-länder. LÄS MER

 5. 5. Generating Exams and Formative Feedback

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lennart Franked; [2018]
  Nyckelord :E-learning; Generating exams; Generating formative feedback; privacy;

  Sammanfattning : Creating an exam that ensures an even coverage over all the Intended Learning Outcomes and at the same time ensures that to pass, the student should have passed all the Intended Learning Outcomes can be a difficult task. After an exam have been graded, formative feedback should be given to the students, especially in those cases where they did not pass the exam. LÄS MER