Sökning: "andlighet palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden andlighet palliativ vård.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av andligt stöd : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Hölscher; Xenia Levenko; [2020]
  Nyckelord :End of life care; spirituality; spiritual needs; relatives; religion; Andliga behov; andlighet; närstående; religion; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att andligt stöd är viktigt, men att sjuksköterskor inte alltid uppmärksammar det i sitt arbete. Detta kan bero på tidsbrist eller brist på kunskap och utbildning inom det. Syfte: Att belysa andlighet och andligt stöd för anhöriga till personer som vårdas vid palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser vid palliativ omvårdnad : Examensarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Acacius Ledin; Golsoom Heydari; [2020]
  Nyckelord :Döende patienter; kommunikation; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja dem att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett diagnos och ålder. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidandet genom tidigt upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 3. 3. Att främja livskvalitet hos döende patienter : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Lovisa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :caring relationship; palliative care; quality of life; spirituality; symptomrelief; well-being; andlighet; livskvalitet; palliativ vård; symtomlindring; vårdrelation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med palliativ vård är att förbättra patienters livskvalitet. Tidigare forskning visar dock att både patienter samt närstående upplever att den palliativa vården inte alltid bidrar till en ökad livskvalitet för patienter. LÄS MER

 4. 4. Existentiella frågor hos personer som erhåller palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Jönsson; Louise Mattson; [2019]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Jönsson, K & Mattsson, L. Personers upplevelser av existentiella frågor i palliativ vård. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15-högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER