Sökning: "Matilda Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Matilda Olsson.

 1. 1. En gränd bort från Champs-Élysées. En jämförelse mellan en burlesqueklubb och en strippklubb i centrala Paris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tirageh Bagheri; Matilda Olsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Burlesque; stripp; Paris; diskurs; makt; fasader;

  Sammanfattning : This essay compares the strip-club Whisper Club and the burlesque-club Crazy Horse located in Paris near the eminent street Champs-Élysées thus understanding the similarities and differences between the two phenomenon - strip and burlesque. Our aim with this research is to comprehend the cultural definition that is portrayed through the clubs based on the geographical orientation, the facade of the clubs and the reviews made by the visitors regarding the two clubs. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om arbetet med barns kamratkulturer i förskolan : att skapa samhörighet i barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Wallin Hännikäinen; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratkulturer; utanförskap; goda relationer; delaktighet; förebild;

  Sammanfattning : I dagens samhälle går nästan alla barn i åldern 1–5 år i förskolan. Det innebär att de kommer möta många andra individer från olika kulturer och sammanhang under deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med psykisk ohälsa upplever hälso- och sjukvårdspersonalens attityder inom somatisk vård : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Gävert Lindberg; Malin Rälg Olsson; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; Experience; Healthcare; Literature review; Mental illness.; Attityder; Hälso-och sjukvård; Litteraturöversikt; Psykisk ohälsa; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem och ungefär 16% av världens befolkning beräknas idag lida av någon form utav psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ett ökat behov av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva vården med respekt för alla människors lika värde. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikation för inrapportering av hälsodata till digitala journalsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Vestin; David Lantz; Erik Norrestam Held; Matilda Olsson Kaalhus; Mattias Salo; Noah Hellman; Sofie Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Angular; Google Fit; openEHR; sjukvård; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete sju studenter som läste kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programutveckling utförde under vårterminen 2019. Arbetets syfte var att utforska möjligheten att skicka in personlig hälsodata till Region Östergötland via en hemsida. LÄS MER

 5. 5. Hur kan AI användas i bildanalys inom radiologi? : En förklarande litteraturstudie som jämförs med en kvalitativ skuggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Vretlund; Hanna Stenberg; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER