Sökning: "anna persson kalmar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden anna persson kalmar.

 1. 1. Tillsammans är vi starka! : Samverkan kring Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Elna Hägglund; Hanna Karlsson; Anna Persson; [2010]
  Nyckelord :Samverkan; Astrid Lindgrens Värld; AB Glasriket; Ölands Turist AB;

  Sammanfattning : Ett sätt för en verksamhet att utvecklas och bli starkare kan vara genom samverkan. Det blir alltfler aktörer som förstår vikten av att samverka för att nå ut till turisterna och bli mer konkurrenskraftiga. Inom turismbranschen ses samverkan som en nödvändighet för att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig. LÄS MER

 2. 2. Butiksmixens betydelse för skapandet av ett attraktivt köpcentrum : Vilken betydelse har ankarbutikerna?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Anna Ljungfjärd; Linnéa Persson; [2010]
  Nyckelord :köpcentrum; butiksmix; ankarbutiker;

  Sammanfattning : De senaste åren har det byggts ett flertal nya köpcentrum runt om i Sverige, varav nyligen Modehuset i Hansa City i utkanten av centrala Kalmar. Då Modehuset innehåller liknande butiker till de köpcentrum som redan finns i Kalmar frågade vi oss varför de delvis väljer att etablera desamma och varför de istället inte valde att sticka ut med ett annorlunda butiksutbud. LÄS MER

 3. 3. "Mål i år 3 har varit välkommet" : En kvalitativ studie om sju lärares uppfattningar av uppnåendemål i Svenska i år 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Persson; Anna Fust; [2009]
  Nyckelord :Pedagogik; uppnåendemål i år 3; läs - och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka några verksamma lärares uppfattningar av de gällande uppnåendemålen i svenska i år 3. Vidare var syftet att undersöka hur lärarna uppger sig arbeta med tal och samtal, läsning och skrivning som är de delar uppnåendemålen avser. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av information och stöd i samband medpalliativ cancervård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Rosita Bygeus; Anna Persson; [2008]
  Nyckelord :Palliativ vård; Anhöriga; Information; Stöd;

  Sammanfattning : Fler och fler människor vårdas i livets slutskede av anhöriga. Detta gör att de anhörigas situation behöver belysas för att sjukvården på ett bra sätt ska kunna stödja dem. Syftet var att belysa anhörigas erfarenhet av information och stöd i samband med palliativ cancervård. Metoden var en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Sustainable development in a rapid developing Casino destination : The case of Macau

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Anna Persson; [2008]
  Nyckelord :Sustainable development; Casino tourism; Rapid development; Macau;

  Sammanfattning : The casino industry has had a rapid development all over the world the last years, together with this a wide discussion concerning the sustainability of the destination has started. Has the casino industry developed goals concerning the social and economical sustainability?Macau is one of the world largest casino destinations and has been a gambling metropolis for over 140 years. LÄS MER