Sökning: "arbete- familjeförbättring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbete- familjeförbättring.

  1. 1. “Man är mer tacksam över det man har, med tanke på det man ser." : En socialpsykologisk studie om ordningspolisers arbetsrelaterade upplevelser och emotioner, samt deras inverkan på privat- och familjeliv.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Linn Elofson; Josefine Karlsson; [2015]
    Nyckelord :Poliser; emotioner; Roller; arbete- familjekonflikt; arbete- familjeförbättring;

    Sammanfattning : Att balansera kraven som kommer med arbetsroll och privatroll ses till stor del av den psykologiska och socialpsykologiska forskningen som emotionellt ansträngande och konfliktskapande. Forskningen beskriver negativa konsekvenser av att inte kunna lämna de emotioner och krav som förknippas med arbetet, när man går hem. LÄS MER