Sökning: "avgörande FDI-faktorer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avgörande FDI-faktorer.

  1. 1. Utländska direktinvesteringar i Sydamerika : Vilka faktorer driver investeringarna i denna region?

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Löf; [2010]
    Nyckelord :FDI; utländska direktinvesteringar; avgörande FDI-faktorer; Sydamerika; utvecklingsekonomier; regressionsanalys;

    Sammanfattning : Utländska direktinvesteringar har under senare år på bred front ökat sin framfart runtom i världen. Dessa har bidragit till en ökad välfärd för såväl företag som länder, och framför allt utvecklingsländer är i stort behov av dessa då både kunskap och ny teknologi överförs till värdlandet. LÄS MER