Sökning: "Discrete Choice Experiment"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Discrete Choice Experiment.

 1. 1. Acceptability of Vehicle Mileage Taxation in Sweden A Behavioral Economics Approach to Introducing Road Policy Reforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Philipp Jonas Kreutzer; [2020]
  Nyckelord :Road Pricing; Vehicle Mileage Taxation; Psychological Reactance Theory; Structural Equation Modeling; Discrete Choice Experiment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vehicle Mileage Taxation is a proposed improvement to addressing external costs of driving. A key hurdle for its implementation is its acceptability by the public. Theories of psychological reactance, fairness perception and status quo bias are explored as influences on tax reform perception. LÄS MER

 2. 2. PSS Design in Practice - How a Choice Experiment Can Help Configuring a New Subscription Offer. The Case of Care by Volvo’s Used Car Subscription Offer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fabian Perktold; Moritz von Raczeck; [2019-07-09]
  Nyckelord :PSS Design; PSS Configuration; Servitization; Car Subscription; DCA; Discrete Choice Experiment; Choice-Based Conjoint; Customer Preferences; WTP;

  Sammanfattning : Background and Purpose The automotive industry is facing huge challenges as the perception and utilization of cars is changing. As a result, many automotive companies are increasingly moving away from solely selling cars and starting to offer bundles of products and services (PSS) instead. LÄS MER

 3. 3. Hur den känslomässiga upplevelsen av utomhusbelysning påverkar vägval : Hur vertikal-, horisontal- och målpunktsbelysning påverkar vägval i bebyggd utomhusmiljö.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna Johansson; Sophia Kensing Kindh; [2019]
  Nyckelord :Light; Lighting; Light distribution; Emotions; Path selection; Outdoor environment; Urban environment; Experimet; Ljus; Belysning; Ljusfördelning; Känslor; Vägval; Utomhusmiljö; Stadsmiljö; Experiment;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur vi ska belysa vår bebyggda utomhusmiljö, genom att ta reda på vilken ljusfördelningsprincip utav av vertikal-, horisontal- eller målpunktsbelysning som är den mest effektiva för att leda människor. För att uppfylla studiens syfte utfördes ett fullskaligt experiment i verklig utomhusmiljö där de tre ljusfördelningprinciperna ställdes mot varandra i tre scenarion. LÄS MER

 4. 4. Preferences for Sustainable and Responsible Funds : a choice experiment with Swedish private investors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isabelle Tibbelin; Ylva Wahlstedt; [2019]
  Nyckelord :discrete choice experiment; ESG; fund attributes; preferences; screening criteria; sustainable and responsible investments; SRI;

  Sammanfattning : This study addresses the issue of sustainable and responsible investment (SRI) funds and private investors’ trade-offs between fund attributes. Few previous studies have examined preferences of private investors to see which attributes that are most preferable for SRI funds. LÄS MER

 5. 5. Investerare & start-ups med fokus på hållbar utveckling : Discrete Choice Experiments för att undersöka investerares benägenhet att investera i hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jon God; [2019]
  Nyckelord :Investor; Sustainable Development; Choice Experiment; Investerare; Hållbar Utveckling; Choice Experiment;

  Sammanfattning : A sustainable development becomes more and more important with an increasing number of catastrophic and long-term changes to the environment due to global warming. This also means that all the actors in the society needs to take their responsibility to combat this development. LÄS MER