Sökning: "impact investing"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden impact investing.

 1. 1. A Comparative Study on Green Mutual Equity Fund’s Financial Performance : International vs Domestic Fund Composition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janusa Aiyadurai; Mathias Brenckert; [2020]
  Nyckelord :Risk-adjusted rate of return; mutual fund; performance; green investing; international diversification; Modern Portfolio Theory; Stewardship Theory; Home Bias Theory; Behavioral Finance; Sharpe Index; Jensen Index; Treynor Index;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between regional composition and risk-adjusted performance is evaluated concerning Swedish issued green mutual equity funds. By using three different indices; Sharpe, Jensen and Treynor, a relationship has been able to establish. LÄS MER

 2. 2. Impact Investing in the Residential Real Estate Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Östgren; Hugo Tedroff; [2020]
  Nyckelord :Impact investing; Sustainable investing; Sustainability; Sustainability accounting; Residential real estate; Real estate management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The investing industry has historically been built around the sole purpose to bring superior financial returns to investors. Due to the rising concern towards global social and environmental issues, investments promoting sustainable development have grown popular. Centring sustainable investments debate is the strategy impact investing. LÄS MER

 3. 3. Creating a Dynamic Model of a Gas Turbine in the MVEM Framework Using an Ellipse Compressor Model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Edvin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Gas turbine; Modeling; control;

  Sammanfattning : The legislations on greenhouse gas emissions are getting tougher and tougher every year. This drives the demand for energy efficient gas turbines with as low emissions as possible. This poses the challenge to manufacturers of constructing gas turbines with lessened environmental impact, but with maintained performance. LÄS MER

 4. 4. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER

 5. 5. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER