Sökning: "impact investing"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden impact investing.

 1. 1. Investerarskydd trots ny finansieringsform? - En undersökning om investerarens skydd vid andelsbaserad gräsrotsfinansiering i förhållande till gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amelia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gräsrotsfinansiering; investerarskydd; plattformar; finansieringsalternativ; kapitalsökande bolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering är ett relativt nytt digitaliserat finansieringsalternativ, som växer snabbt både på den svenska och den globala marknaden. Gräsrotsfinansieringsplattformarna syftar till att förmedla kontakten mellan kapitalsökande bolag och investerare. LÄS MER

 2. 2. The Era of Socially Responsible Investing: Performance of Swedish Socially Responsible Funds During Market Crises

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Skantz; Adam Björndal; [2019]
  Nyckelord :Socially responsible investing; Equity mutual funds; Market crises; Swedish fund market; Fund performance evaluation;

  Sammanfattning : Using a unique dataset of 160 Swedish equity mutual funds over the 2000-2016 period, this paper provides a comprehensive analysis of the performance of socially responsible funds. Compared to characteristics-matched conventional funds, socially responsible funds outperform during periods of market crises. LÄS MER

 3. 3. More Is Less - Scalability in Swedish Mutual Equity Funds

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hanna Höije; Jesper Janson; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Fund; Scalability; Investment Strategy; Size;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between fund size and performance of open-ended Swedish mutual equity funds between 2014-2019. The fund industry has been fast growing and the landscape has changed with extensive inflows and ever larger funds. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurial behaviour after financing: Angel investment, crowdfunding and ICOs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Chasourakis; Thomas Lundgren; [2018-07-06]
  Nyckelord :entrepreneurial behaviour; crowdfunding; initial coin offering; angel investors; confidence; risk propensity; conscientiousness; openness to experience;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 5. 5. Investeringsincitament i svenska storskaliga solcellsparker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Andersson; Lukas Bard; [2018-06-26]
  Nyckelord :investment; incentive; obstacle; financing; solar farms;

  Sammanfattning : With an untenable use of fossil fuels today, it is evident that an increase in investment is required within renewable energy. Investments in solar farms have increased in Sweden in accordance with global- and national goals towards an energy transition. LÄS MER