Sökning: "bara gnäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bara gnäll.

  1. 1. Arbetsglädje eller bara gnäll? : En kvalitativ studie rörande poliser motivation och arbetstillfredsställelse

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

    Författare :Linda Axelsson; Christina Hofsten Salminen; [2018]
    Nyckelord :polis; motivation; missnöje; arbetstillfredsställelse;

    Sammanfattning : .... LÄS MER