Sökning: "IT-stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet IT-stöd.

 1. 1. Begränsande faktorer i orderplocksprocesser : Identifiering av faktorer som begränsar orderplocksprocesser i manuella plocksystem och förslag på hur dessa kan förbättras

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Eric Thompsson; [2021]
  Nyckelord :Orderplock; Lager; Lean; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering; Ruttmetoder; Artikelplacering; Zon-indelning; Artikelklassificering; Paketering; IT-stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid psykisk ohälsa hos kvinnor som vårdas för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Jansson; Jenny Ericson Boman; [2021]
  Nyckelord :Mental health; nursing care; women; breast cancer; Psykisk hälsa; omvårdnad; kvinnor; bröstcancer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid bröstcancer är det psykiska omhändertagandet viktigt att beakta. Omvårdnadsåtgärderna bör inriktas inte bara gentemot det fysiska utan även mot det psykiska, då dessa patienter ofta går igenom olika faser av kris. Tidvattenmodellen kan ge verktyg och fungerar som en kompass för att kunna hantera händelser som sker i livet. LÄS MER

 3. 3. Maskinöversättningens risker: en studie av hur översättningsbyråer använder maskinöversättning i översättningsprocesserna och hur de hanterar risker som kan uppstå i samband med detta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Simon Flyman; [2021]
  Nyckelord :maskinöversättning; risker; riskhantering; översättningsbyråer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar hur översättningsbyråer använder maskinöversättning i översättningsprocesserna och hur de hanterar risker som kan uppstå i samband med detta. Studien har utförts i form av intervjuer med nyckelpersoner på ett antal större översättningsbyråer som är aktiva på den skandinaviska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Implementering av IT-service inom taxiverksamhet. : En Förändringsanalys inom en taxiverksamhet med fokus på implementering av IT service.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Abdinasir Alikar Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Förändringsanalys; verksamhetsförändring; FA-SIMM;

  Sammanfattning : I detta examensarbete så studerades bolaget Koppartaxis verksamhet utifrån ett förändrings analytiskt perspektiv. Man studerar noga hur verksamheten påverkas efter att ett IT-stöd i form av en kommunikations applikation implementeras. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen på Vuxenutbildningen : En studie om den digitala kompetensen

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christian Rutegård; [2021]
  Nyckelord :Vuxenutbildningen; svenska som andraspråk; andraspråkselever; digital kompetens; digitala verktyg; datorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om digitaliseringen på grundläggande nivå på vuxenutbildningen. Den tar upp för- och nackdelar med den digitala undervisningen i svenska som andraspråk. Studien har gjorts med hjälp av intervjuer av tre lärare och fyra elever. LÄS MER