Sökning: "battery cell"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden battery cell.

 1. 1. THE SHIFT TOWARD ELECTRIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY - A Scenario Analysis Investigating What Sourcing Mode for Lithium-Ion Battery Cells Original Equipment Manufacturers Can Take to Meet Future Demand in The United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nicolina Jacobsson; Sara Svärd; [2020-07-22]
  Nyckelord :Automotive Industry; Electrification; Electrification in the United States; Lithium-ion Battery Cells; Scenario Planning; Sourcing; Sourcing Continuum; Transaction Cost Theory;

  Sammanfattning : The automotive industry is one of the main contributors to greenhouse gas emissions and hasconsequently commenced its transition toward producing more sustainable vehicles. Electric vehiclesare contributing to sustainable development and due to new components, original equipmentmanufacturers are facing substantial supply chain challenges. LÄS MER

 2. 2. Modeling and control design of an electric vehicle powertrain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Django Le Clerre Maraine; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project work has been carried out in the context of in the Hybrid InnovativePowertrain (HIP) project presently executed by the company Altran Technologies S.A.. Itspurpose is to provide clients with a modular platform to model and simulate their vehicleas accurately and as fast as possible. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av möjligheterna för ett mikronät : En förstudie åt AirSon Engineering AB

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustav Graneskog; Anton Kuusijärvi; [2020]
  Nyckelord :Microgrid; energy; renewable; Mikronät; energi; förnybar;

  Sammanfattning : This report aims to evaluate if and how a microgrid could be constructed on AirSon Engineering AB:s estate. The main focus of the report is legislation, benefits with energy storage, different energy storage systems, system control and energy and power balances. A literature study and processing of data are used to answer the reports questions. LÄS MER

 4. 4. Småskalig elproduktion : Förstudie på hur ett bostadshus kan bli mer självförsörjande och utvinna energi från sol och vind.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Oskar Lenner; [2020]
  Nyckelord :Solar cells; Battery storage; Energy optimization; Wind power; Solceller; Batterilagring; Energioptimering; Vindkraft;

  Sammanfattning :  I detta examensarbete har syftet varit att undersöka hur man kan minska behovet av att behöva köpa energi till en fastighet med tillhörande byggnader. Fokus har legat på att producera nog med energi för att täcka fastighetsägarnas konsumtion av el. Projektet har även berört energioptimeringsåtgärder av enklare slag. LÄS MER

 5. 5. THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGIES OF LITHIUM-ION BATTERIES APPLIED FOR STATIONARY ENERGY STORAGE SYSTEMS : Investigation on the thermal behavior of Lithium-ion batteries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Haider Adel Ali Ali; Ziad Namir Abdeljawad; [2020]
  Nyckelord :Air and liquid cooling; battery thermal management system; Lithium-ion batteries; NMC; prismatic cell; pack simulation; maximum temperature difference; charging discharging rates; thermal behavior; thermal modeling simulation;

  Sammanfattning : Batteries are promising sources of green and sustainable energy that have been widely used in various applications. Lithium-ion batteries (LIBs) have an important role in the energy storage sector due to its high specific energy and energy density relative to other rechargeable batteries. LÄS MER