Sökning: "Lisbeth Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisbeth Nilsson.

 1. 1. Kvalitativt samspel som grund för lärande i skolans praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lisbeth Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Pedagogiskt samspel; lärares syn- och förhållningssätt; förståelseinriktad interaktion; förståelseinriktad kommunikation; kommunikativ rationalitet; intersubjektivitet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka det pedagogiska samspelet mellanlärare och elever som grund för lärande i skolans praktik specifikt avseende läraressyn- och förhållningssätt. Den övergripande problemfrågan var hur de intersubjektivavillkoren för elevers utveckling och lärande kunde se ut i den institutionaliseradeutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Sudanese and South Sudanese refugee women’s sense of security in Kakuma refugee camp.

  Master-uppsats, Teologiska institutionen

  Författare :Helena Marianne Nilsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out how Sudanese and South Sudanese refugee women experience their security and safety in Kakuma refugee camp, which is situated in north- western part of Kenya. Sudan and South Sudan has had two civil wars since its independence from the British colonialism. LÄS MER

 3. 3. Patientinformation vid en kranskärlsoperation

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Carola Ahlin; Irén Bengtsson; Lisbeth Nilsson; [2010]
  Nyckelord :coronary artery bypass; nurses; patient; preoperative care; preoperative education; kranskärlsoperation; patienter; patientinformation; preoperativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Kranskärlsoperationen är för patienten en stor händelse som leder till många frågor och funderingar. Tidigare forskning har visat att patienter som genomgått en ranskärlsoperation har stort behov av information. Vårt syfte med studien var att beskriva informationen vid en kranskärlsoperation. Studien gjordes som en itteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klassamtal : En värdepedagogisk studie av klassamtalens betydelse i skolans praktik

  Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisbeth Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Värdepedagogik; klassamtal; tysta elever;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka klassamtalens betydelse i den pedagogiska verksamheten i skolan. Frågeställningarna som fokuserades var: "Vilken pedagogisk betydelse tillmäts klassamtalen av lärarna?" och "Omgärdas klassamtalen av pedagogiska insatser och strategier och i så fall vilka?". LÄS MER