Sökning: "biodegradability"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet biodegradability.

 1. 1. Biobaserade material i fotbollsbenskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Gribbling; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; bio-based polymers; materials selection; Hållbar utveckling; biobaserade polymerer; materialval;

  Sammanfattning : I takt med att fossila resurser begränsas och allmänhetens krav på miljövänliga alternativ ökar, har utvecklingen av biobaserade plaster tagit fart. Nya framsteg i form av fler material, innovativa tillverkningsprocesser och förbättrade egenskaper har gjort att applikationsområdet nu sträcker sig från engångsartiklar med krav på nedbrytbarhet, till tekniska och ingenjörsmässiga applikationer. LÄS MER

 2. 2. Bionedbrytning och mikroplastbildning i akvatiska miljöer : Utvärdering avanalystekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Sandblom; [2020]
  Nyckelord :LDPE; PBAT; cellulosaacetat; bionedbrytbarhet; mikropartikelbildning; DSC; FTIR; dragprov; pH;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat kraftigt i världen sedan 1950-talet, därmed även förekomsten av plastavfall som ansamlas i naturen. Det pågår flera initiativ på internationell nivå för att förebygga och hantera förekomsten av mikroplast i haven och en viktig aspekt för att minska miljöpåverkan från plastavfall är att öka användandet av bionedbrytbara material. LÄS MER

 3. 3. Measurements of resistivity in transformer insulation liquids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Jonathan Hägerbrand; [2020]
  Nyckelord :transformer oil; resistivity; ions; ion drift model; HVDC; contact resistance;

  Sammanfattning : This thesis focuses on measuring techniques and results of resistivity in four commercially available insulating transformer oils: mineral oil, ester oil and two isoparaffin oils. Two measuring techniques, the industrially used diagnostic system for electrical insulation IDA and the Labview implemented Triangular Method, are used for resistivity measurements and the techniques are compared, a correction algorithm to the triangular method is suggested. LÄS MER

 4. 4. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Parnefjord Gustafsson; Hanna Liang; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER

 5. 5. Protein environment and structure in neat and hydrated deep eutectic solvents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Jenny Xiang; Medina Basic; [2020]
  Nyckelord :Deep eutectic solvents; proteins; BSA; lysozyme; choline chloride:glycerol; choline chloride:urea; choline acetate:glycerol; UV-Vis; fluorescence; FT-IR; hydrated deep eutectic solvents; pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of deep eutectic solvents (DESs) has a great potential in the pharmaceutical field due to its many advantages such as biocompatibility, low toxicity and biodegradability. Studies have also shown that proteins can be successfully incorporated into DESs. LÄS MER