Sökning: "cardiac arrest"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden cardiac arrest.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid återupplivning med HLR efter hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Märtha Nilsson; Angelica Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :CPR; family witnessed resuscitation; FPDR; nurses experience; resuscitation.; Familjevittnad återupplivning; FPDR; HLR; sjuksköterskors erfarenheter; återupplivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10.000 människor drabbas årligen av hjärtstopp i samhället. För den bästa chansen till överlevnad krävs snabb behandling med HLR och defibrillering. LÄS MER

 2. 2. En andra chans : Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arbenita Sagonjeva; Moa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hälsa och Välbefinnande; Information; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och chansen för överlevnad varierar mellan 2-11 procent. De som överlever får problem med psykiska och kroppsliga begräsningar vilket påverkar hälsan och välbefinnandet. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att främja hälsa- och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Påverkar prehospitala luftvägshjälpmedel överlevnaden hos patienter som drabbats av hjärtstopp? : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonatan Henriksson; Jens Tedmar; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital cardiac arrest OHCA; Ambulance nurse; Prehospital; Airway management; Endotracheal intubation; Laryngeal mask; Bag valve mask; Nursing; Hjärtstopp utanför sjukhus; Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Luftvägshantering; Endotracheal intubering; Larynxmask; Mask och blåsa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jennie Croné; Malin Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. LÄS MER

 5. 5. Resultat av mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Halin; Helena Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Mechanical chest compressions; Out-of-hospital; Survival; Hjärtstopp; Mekaniska bröstkompressioner; Utanför sjukhus; Överlevnad;

  Sammanfattning : Nationellt drabbas varje år flera tusentals människor av hjärtstopp utanför sjukhus. För att öka chansen till överlevnad hos dessa individer är snabbt påbörjad hjärt-lungräddning av god kvalité av största vikt. LÄS MER