Sökning: "compliant"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet compliant.

 1. 1. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 2. 2. A work process supporting the implementation of smart factory technologies developed in smart factory compliant laboratory environment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Smart factory lab; full-scale production system; technology transfer; technology readiness level; operating environment; implementation; critical factors; multiple-case study;

  Sammanfattning : The industry is facing major challenges today. The challenges are tougher global competition, customers who require individualized products and shorter product lifecycles. The predicted industrial revolution is a way to deal with these challenges. Industry 4. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emelie Dahlborg; Pajtim Beka; [2019]
  Nyckelord :Caring; Experience; Nurse; Palliative; Patient; Erfarenheter; Palliativ; Patient; Sjuksköterska; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dör ca 100 000 varje år en stor del av dessa är i behov av palliativ vård. Palliativ vård handlar om att lidande minskas och livskvaliteten främjas genom att symtomlindra och att inte ge livsuppehållande vård. LÄS MER

 4. 4. Institutionalisering på hem- och vårdboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tanja Schöld; [2019]
  Nyckelord :hem och vårdboende; Ungdomar; institution; institutionalisering; makt; system; personal; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur personalen på Malmös hem- och vårdboende för ensamkommande barn arbetar med institutionaliseringen av ungdomarna utifrån teorier om system, institutionalisering och makt. Många ensamkommande barn kom till Sverige år 2015 och har spenderat cirka tre år av sina liv på institutionerna. LÄS MER

 5. 5. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER