Sökning: "course objectives"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden course objectives.

 1. 1. STUDENTS’ PERCEPTION OF INFORMAL LEADERS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maryia Krupenina; [2021-08-16]
  Nyckelord :Leadership; Leaderhip Perception; Informal Leader; Leadership Traits;

  Sammanfattning : The study examines the perception of a leader among students. The aim of the research was to reveal discrepancy in students’ perceptions of actual and ideal leaders. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av kursmål för tandläkarutbildningar i Europa med avseende på odontologisk radiologi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Evelina Andersdotter; Victoria Kjelland; [2021]
  Nyckelord :course objectives; oral radiology; dental universities; kursmål; odontologisk radiologi; tandläkarutbildningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologi används inom tandvårdsyrket för diagnostik. Det är strikt reglerat via lagar och förordningar så att patienter inte i onödan utsätts för joniserande strålning, vilket innebär att en tandläkare måste ha tillräcklig kunskap om dess användning. LÄS MER

 3. 3. Förmågor utvecklade genom projektarbete inom Teknik1 i förhållande till CDIO : Förmågor och färdigheter som utvecklas i förhållande till CDIO-modellen, genom projektarbete i gymnasiekursen Teknik1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Priya Ravindranath; [2021]
  Nyckelord :Technology 1; Upper secondary school; CDIO-concept; CDIO-syllabus; project work and group work; skills and capabilities; learning outcomes; student’s perspective; teacher’s perspective; Teknik 1; gymnasieskolan; CDIO-modellen; CDIO-kursplanen; lärandemål; projekt- och grupparbete; förmågor och färdigheter; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens värld har samhället blivit beroende av teknik och de flesta yrken använder teknik iolika konstellationer. Med alltmer teknisk utveckling har kompetenskraven och arbetsmetoderna förändrats. Det som tidigare upplevdes som ett ingenjörsmässigt sätt att arbeta har nu blivit ett allmänt sätt att arbeta. LÄS MER

 4. 4. “Gud är Gul” : Hur nya religiösa rörelser och sekter framställs i läroböcker i gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mercik Paulina; [2021]
  Nyckelord :New religious movements; cults; didactics; stereotyping; upper secondary school;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study meant to highlight new religious movements and cults are portrayed in textbooks used to teach the subject of religion in upper secondary school, as well as how they correlate to the syllabi and course objectives set by Skolverket. The object for my analysis contains three textbooks by different authors, all from different publishers, in order to enable an accurate and representative interpretation of said portraying. LÄS MER

 5. 5. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER