Sökning: "ledarskapsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet ledarskapsbeteende.

 1. 1. Hur påverkar ledares beteende medarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Hoger Akram; [2019]
  Nyckelord :Leaders; employees; leadership behaviour; job satisfaction; work motivation; Ledare; medarbetare; ledarskapsbeteenden; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Medarbetarens arbetstillfredsställelse har fått alltmer uppmärksamhet av både forskare och arbetsgivare. Majoriteten av dagens organisationer utför kontinuerligt olika undersökningar för att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Räcker det inte bara med pengar? : En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lotta Bratland; Linnéa Bjering; [2018]
  Nyckelord :Ledarskapsbeteende; motivation; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Räcker det inte bara med pengar? En studie om ledarens betydelse för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Linnéa Bjering och Lotta Bratland Nyckelord: Ledarskapsbeteende, motivation, fastighetsmäklare Problemformulering: Vilken betydelse har ledarens situationsanpassade beteenden för medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen? Syfte: Syftet med studien är att förklara ledarens situationsanpassade ledarskap och dess betydelse på medarbetarnas motivation i fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 3. 3. ”Lönsamt ledarskap” : Sambandet mellan ledarskap, TQM, effektivitet och lönsamhet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Suzanna Prekopic; [2018]
  Nyckelord :Kvalitet; offensiv kvalitetsutveckling; processer; effektivitet; lönsamhet; ledarskap; ledarskapsegenskaper och ledarskapsbeteende;

  Sammanfattning : Idag står organisationer inför ständiga utmaningar att förändra och effektivisera sin verksamhet, vilket kan förklaras med det ökade kravet på ökad lönsamhet och kostnadsnedskärningar. Detta har bidragit till att företagsledningar oftast löser dessa ökade krav genom kostnadsrationaliseringar. LÄS MER

 4. 4. Goda relationer i eliten - Fem handbollstränares erfarenheter av ledarskap & motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hampus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; transformativt ledarskap; motivation; idrottsliga relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån ett egenintresse av ledarskap som växt fram genom erfarenhet av flertalet idrotter och ledare, ämnar uppsatsen att undersöka relationen mellan elittränare och spelare. Kontexten för studien är begränsad till idrottslig elitmiljö där manliga tränare och spelare, i olika grad, är anställda i idrottsföreningar. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsbeteendets betydelse för intern effektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Christiansson; Linus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Leadership behavior; Middle manager; Internal effectiveness; Organizational change; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Mellanchef; Intern effektivitet; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för ledarskapsbeteendets betydelse för företags interna effektivitet. Fenomenet studeras under en organisationsförändring. LÄS MER