Sökning: "sociocultural theory"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden sociocultural theory.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Från glosor till begreppskort : Ett utvecklingsprojekt av mellanstadieelevers begreppsförståelse i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebrin Issa; [2021]
  Nyckelord :Glosförhör; begreppskort; begreppsförståelse; interaktion och kontextualisering.;

  Sammanfattning : During my four years as a teacher student I have identified a lack within pupils’ conceptual understanding of the English language. Teachers in grade 4-6 often work with weekly vocabulary tests regardless of their inadequacy. LÄS MER

 3. 3. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 4. 4. "Vi är inte skolan" : En studie av pedagogiska ambitioner och perspektiv i den digitala undervisningsresursen Sveriges historia .

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ellen Nilsson Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Museology; museums; pedagogy; education; museum pedagogy; sociocultural theory; learning resources; digitalisation; Museologi; museer; pedagogik; utbildning; museipedagogik; sociokulturell teori; undervisningsresurser; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums have long had an important role as institutions for learning and education. In recent years, the pedagogical role of museums has become more important. Museums can offer a different kind of learning compared to the formal education system, and museums can be important resources for schools. LÄS MER

 5. 5. Analyzing the benefits of reading strategy instruction for reading comprehension in L2 English learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Gustav Wibell-Kähr; Filip Nilsson Ek; [2021]
  Nyckelord :Reading strategies; L2; metacognitive strategies; active reading; top-down strategies; bottom-up strategies;

  Sammanfattning : This study investigates the potential benefits of reading strategy instruction in the English classroom in an L2 learner context. We examined the effects of reading strategy instruction on reading comprehension for L2 learners and investigated howreading strategies should be taught in the context of Swedish upper secondary school. LÄS MER