Sökning: "sociocultural theory"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden sociocultural theory.

 1. 1. MOVING BETWEEN LEVELS OF ENGAGEMENT WITH INTERACTIVE DIGITAL EXHIBITS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alena Seredko; [2020-03-24]
  Nyckelord :Engagement; Museum; Digital technology; Interactive exhibit; Contextual Model of Learning; Visitor Engagement Framework;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of the study is to explore how engagement with digital interactive exhibits can be evaluated in a museum rather than in a science centre setting and scrutinize factors that encourage or hinder visitors’ engagement. This is examined using a case study of the Human Nature exhibition displayed at the Museum of World Culture (Gothenburg, Sweden). LÄS MER

 2. 2. TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEIVED POSSIBILITIES AND CHALLENGES AS STRUCTURING RESOURCES IN THE DIGITAL CLASSROOM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Hedén; [2020-03-24]
  Nyckelord :Educational IT; Digital tools; Structuring resources; Possibilities; Challenges; Secondary school;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this study is to explore possibilities and challenges in the digital classroom of a secondary school. More specifically the focus is on teachers’ and students’ perceived possibilities and challenges in classroom activities that are mediated by digital tools and what becomes significant structuring recourses in this interaction. LÄS MER

 3. 3. Vid behov och i mån av plats En studie av dokumentation av extra anpassningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Andersson; Helen Pettersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Extra anpassningar; behovsbeskrivning; dokumentation; uppföljning; stödinsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate documentation of extra adjustments1 and how the implemented strategies correspond with the curriculum. The study is based on the following enquiries;•To what extent do the extra adjustments plans represent identified studentconcerns?•What support is found in the extra adjustments plans and how is it related to theschool’s obligations in academic and behavioural interventions?•In what way do the schools describe the monitoring and assessment of theextra adjustments plans?Theory: The study draws on the sociocultural perspectives on learning and development with the zone of proximal development in focus. LÄS MER

 4. 4. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Daniel Sandström; [2020]
  Nyckelord :lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. LÄS MER

 5. 5. Läsintresse och skrivutveckling : En studie av samband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Hunesjö; [2020]
  Nyckelord :reading interest; writing development; reading test; writing test; interviews; läsintresse; skrivutveckling; lästest; skrivtest; intervjuer;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om vilka samband som kan urskiljas mellan barns läsintresse och skrivutveckling. Har de barn som gillar att läsa mycket böcker någon fördel i sin skrivutveckling jämfört med de barn som läser betydligt mindre? Tidigare forskning visar att läsa och skriva är nära sammankopplade och det återspeglas även av resultatet som framkommit i denna studie. LÄS MER