Sökning: "Differentiation"

Visar resultat 1 - 5 av 731 uppsatser innehållade ordet Differentiation.

 1. 1. Towards Identifying Proteins in the Synovium Promoting Articular-cartilage Differentiation

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Martina Steineck; [2019]
  Nyckelord :Articular cartilage; Chondrocyte; Differentiation; Synovial fluid; PRG4;

  Sammanfattning : Skeletal development begins when mesenchymal stem cells migrate, condensate and differentiate into chondrocytes. The chondrocytes differentiate in one of two ways. Either the cells form the cartilaginous template for endochondral ossification or they form the articular cartilage which express proteoglycan 4. LÄS MER

 2. 2. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Wiebke Mareile Heinze; [2019]
  Nyckelord :column leaching; attachment efficiency; exposure; mixing rates; modelling;

  Sammanfattning : Micro- and nanoplastics are increasingly perceived as an emerging threat to ecosystems. They are emitted to soils through different pathways, including sewage sludge or compost applications in agriculture, or through tire abrasion and degradation of mismanaged waste. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan : En fallstudie inom tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oliver Eriksson; Eric Fransson; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetslager; Optimering; Parameter; Prognos; Bullwhip; ABC-klassificering; Materialplanering; Planeringssystem; Simulering; Servicenivå; Lagerstyrning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrars inverkan och åskådliggöra optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager på komponentnivå. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 4. 4. Illegitimate Principles of Exclusion? : The Debate on Denationalization as an Instrument for Counter-terrorism in the United Kingdom.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Cadier; [2019]
  Nyckelord :Security; terrorism; the United Kingdom; citizenship; legitimacy; British law; Magna Carta; citizenship deprivation; statelessness; denationalization.;

  Sammanfattning : The issue of citizenship deprivation has become an increasingly relevant topic in the struggle against terrorism. It is related to different conceptions of citizenship as well as the question of what is at stake in the process of depriving individuals of it. LÄS MER

 5. 5. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER