Sökning: "Environmental ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Environmental ethics.

 1. 1. Ethical Fund Performance - A matched pair analysis of the Swedish fund market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Lundgren; Robin Olin; [2019-07-05]
  Nyckelord :ESG; Mutual funds; Swedish Fund Market;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effect of ethics on the performance of Swedish funds over the years 2009-2018. Through the use of environmental, social, and governance (ESG) score, this study distinguishes ethical funds from the less ethical funds. LÄS MER

 2. 2. Vem räddar fjällräven? En miljöetisk studie om existensvärde, betalningsvilja och bevarande av biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Blommé; Jasmina Mustafica; [2019]
  Nyckelord :bevarande; Fjällräv Vulpes lagopus ; existensvärde; miljöetik; symbolart; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Förlust av den biologiska mångfalden ökar i en allt mer accelererande fart än tidigare och många forskare varnar för att vi befinner oss inför det sjätte massutdöendet av arter. Med en fortsatt global uppvärmning och ett klimat som förändras blir allt fler arter utrotningshotade. LÄS MER

 3. 3. Mainstream ethical consumption : The motivations and level of morality of everyday consumers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Näslund; Nicklas Öhrnstedt Björnbom; [2019]
  Nyckelord :Mainstream ethical consumption; ethical consumption; motivations; ethical theories; level of morality; altruistic motives; egoistic motives; non-value-based motives; social justice; social guilt; win-win; self-satisfaction; social norms; health and wellbeing; product quality; habits; knowledge and information; egoism; utilitarianism; ethics of duties; virtue ethics; postmodern ethics;

  Sammanfattning : Growing issues such as climate crises, social injustice and neglection of basic human rights have created a new type of consumption, namely ethical consumption. Ethical consumption was initially mainly concerned for environmental issues but has in later years starting to include a variety of pressing issues. LÄS MER

 4. 4. Är laboratorieodlat kött gött?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Apelqvist; Malin Olsson; [2019019]
  Nyckelord :In vitro kött; Laboratorieodlat kött; Miljöetik; Normer; clean meat; Sverige; Attityder; Inställning;

  Sammanfattning : Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. LÄS MER

 5. 5. Does it matter to have an ethical brand? : A qualitative study of millennials perspective on unethical marketing activities within the soft drink industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Aqsaa Bidiwala; Ziying Liu; [2019]
  Nyckelord :brand loyalty; business ethics; marketing activities; millennials; soft drink; consumer perceived ethicality CPE ; ethical decision making;

  Sammanfattning : Background Brand loyalty has been studied by a large number of scholars over the past few decades, including its impact on consumer purchase behavior and as a core concept when creating brand value. Having ethical business practice helps retain customers trust and enforce their loyalty to the brand. LÄS MER