Sökning: "diet overlap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden diet overlap.

 1. 1. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sandra Pettersson; [2021]
  Nyckelord :local ecological knowledge; LEK; scientific knowledge; SK; wildlife management; ungulate management; multi-ungulate systems;

  Sammanfattning : Management and conservation of wildlife populations are generally based on scientific knowledge (SK) and monitoring to establish reliable information. The information gathered and presented from SK is interpreted by individuals who can have different ways of interpreting the same type of information. LÄS MER

 2. 2. Invasive round goby, Neogobius melanostomus - suitable prey for native cod, Gadus morhua?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Andreas Ljung; [2020]
  Nyckelord :Round goby; invasive species; cod; predator-prey inter-action;

  Sammanfattning : Invasive species is a worldwide issue that is considered to be the one of the main reasons to losses of biodiversity. The round goby, Neogobius melanostomus, is an invasive species in the Baltic Sea that originates from the Black- and Caspian Sea. LÄS MER

 3. 3. Diet overlap between Cod (Gadus morhua) and European Flounder (Platichthys flesus) in the central Baltic Sea

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Kevin Haase; [2018]
  Nyckelord :diet overlap; diet; cod; gadus morhua; flounder; platichthys flesus; Baltic Sea;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a frontrunner in ecosystem analysis and assessment, which have been used also in multispecies fisheries management advice. In the Baltic Sea, the multispecies assessment and management advice have been focused on the pelagic interactions between cod (Gadus morhua), sprat (Sprattus sprattus) and herring (Clupea harengus), by virtue of their well-known ecology. LÄS MER

 4. 4. Pankreatit hos hund och katt : – etiologiska och patologiska skillnader

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Siri Johansson; [2018]
  Nyckelord :pankreatit; katt; hund; etiologi; patologi;

  Sammanfattning : Pankreatit anses vara ett vanligt sjukdomstillstånd hos både hund och katt och karakteriseras av inflammation i bukspottskörteln. Denna litteratursammanställning ämnar utröna patogenesen för pankreatit samt dess patologiska och etiologiska skillnader hos hund respektive katt. LÄS MER

 5. 5. Habitatanvändning av svartmes (Periparus ater) och entita (Poecile palustris)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Madeleine Radegård; [2017]
  Nyckelord :Konkurrens; niche overlap; födosök; resursdelning;

  Sammanfattning : Competition is common between closely related species, no less between birds. For tits in temperate forests, competition for food and space is usually stronger during winter, as foraging opportunities are few. LÄS MER