Sökning: "egenvärdesanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet egenvärdesanalys.

 1. 1. Small Signal Stability of Power Systems With Increased Converter Based Power Production

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellson; Josefin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Small signal stability; Power system stabilizer; Renewable energy; Grid following converters; Grid forming converters;

  Sammanfattning : The aim of this project is to analyze how increasing the share of converter-based power production in a power system affects the small signal stability. The project also aims to stabilize systems using Power System Stabilizers (PSSs), and examine the effect of two different types of power electronic converters: grid following (GFL) and grid forming (GFM). LÄS MER

 2. 2. FE-modellering för vindlastanalys

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Magnus Jensen; [2015]
  Nyckelord :vind; vindklimat; aerodynamiska kraftkoefficienter; turbulens; fladder; gallopering; virvelavlösning; vridande divergens; vindstöt; vindstötsfaktor; dynamisk respons; aeroelastisk respons; bärverksfaktor; cscd; finita element; egenvärdesanalys; sammverkansbro; skalmodell; balkmodell;

  Sammanfattning : I studien redogörs övergripande för vindens grundläggande natur och till viss del hur den kan påverka ett bärverk beroende på bärverkets form samt vindens hastighet, anfallsvinkel och turbulens. Det redogörs även för ett antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind som kan vara aktuella för broar. LÄS MER

 3. 3. Sidostabiltet för limträbågar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :David Persson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Limträbågar med lång spännvidd har ofta ett väldigt högt och slankt tvärsnitt. Detta medför risk för vippningsinstabilitet. En jämnsymmetrisk belastning av bågen ställer oftast inte till något problem, men då bågen belastas osymmetriskt uppkommer stora böjmoment som ökar risken för instabilitet markant. LÄS MER