Sökning: "elektriska kretsar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden elektriska kretsar.

 1. 1. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Design and construction of a reliable wireless power transfer system for an embedded device : With emphasis on industrial applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dhruvi Ajit Shukla; [2022]
  Nyckelord :Wireless Power Transfer WPT ; ferrites; Litz wire; skin effect; proximity effect; electromagnetic induction; electromagnetic resonance; magnetic coupling; power efficiency; LC circuits; Trådlös kraftöverföring WPT ; ferrit; litz-tråd; hudeffekt; närhetseffekt; elektromagnetisk induktion; elektromagnetisk resonans; magnetisk koppling; effekteffektivitet; LC-kretsar;

  Sammanfattning : This thesis deals with wireless power transfer from an external source to embedded small devices (such as for conditioning monitoring, control etc.) located at different distances from the source. The proposed designs can be used in a variety of applications, including mobile phones, electric cars, unmanned aerial vehicles, robots, etc. LÄS MER

 3. 3. Electrochemical corrosion analysis of nickel-based superalloys

  Master-uppsats, KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Författare :Robin Gonzalez; [2022]
  Nyckelord :Electrochemistry; corrosion; nickel; polarization; EIS; Elektrokemi; korrosion; nickel; polarisation; EIS;

  Sammanfattning : Elektrokemisk korrosionsanalys av legeringar är en essentiell del av den större materialanalysen som måste utföras när en legerings lämplighet för en viss applikation evalueras. Nickelbaserade legeringar är kända för sin utmärkta korrosionsresistans, och de Ni-Cr-Mo-baserade legeringarna 59, 625, och 718 är också så kallade superlegeringar. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en kompakt BLE-modul i en portabel EKG : Med möjlighet till kontinuerlig dataöverföring

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Henrik Attrell; Mattias Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :ECG; Electronics; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; elektronik; EKG; portabel; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; nRF52;

  Sammanfattning : Elektrodiagram eller EKG används inom sjukvården för att mäta hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av flera elektroder som placeras ut på kroppen. Från mätningarna kan indikationer på hjärtsjukdomar och störningar i hjärtrytm upptäckas och sedan behandlas. LÄS MER

 5. 5. Utökad användning av termografering för en förstärkt driftklarhetsverifiering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fekria Bouchta; Anoara Chowdhury; [2022]
  Nyckelord :Infrared; thermography; sprinkler system; safety; maintenance; main components; Infraröd; termografi; sprinklersystem; säkerhet; underhåll; huvudkomponenter;

  Sammanfattning : Vattenfall AB är ett europeiskt energiföretag som strävar efter att bli fossilfria och investerar i att öka andelen energiproduktion med låg koldioxidutsläpp. Företaget äger kärnkraftverk i Ringhals där de producerar stora mängder fossilfri el. LÄS MER