Sökning: "Till Fahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Till Fahlström.

 1. 1. Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap : Relationen mellan planering och nyttjande av inomhuslokaler på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Fahlström; [2018]
  Nyckelord :förskola; inomhuslokal; lärandemiljö; naturvetenskap; utforskande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ premises are planned and how they are used. The study focusing on learning enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of semistructured interviews. LÄS MER

 2. 2. Intrångsdetektering i processnätverk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Albin Fahlström; Victor Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Industry; network; IDS; IPS; cyber; security; ICS; SCADA; IDS; industri; industriella; intrång; detektering; IPS; cyber; security; säkerhet; ICS; SCADA; 800xA; Bro; Snort; monitor; nätverk; internet; IT; processnätverk; industrinätverk;

  Sammanfattning : The threat against industrial networks have increased, which raises the demands on the industries cybersecurity. The industrial networks are not constructed with cybersecurity in mind, which makes these systems vulnerable to attacks. Even if the networks outer protection is deemed sufficient, the system may still be infected. LÄS MER

 3. 3. Deprimerade kvinnors tilltro till sin förmåga, upplevda hinder och underlättande faktorer vid fysisk aktivitet som fysioterapeutisk behandling i primärvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jenny Fahlström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Odling av filamentösa svampen Neurospora intermedia i tunndrank

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Fahlström; Emma Feldt; Jacob Ahnstedt; [2017]
  Nyckelord :Neurospora intermedia; Tunndrank; Bioetanol; Biomassa; RNA-koncentration; Protein;

  Sammanfattning : Det pågår ständigt forskning på att göra bioetanolen till ett mer konkurrenskraftigt bränsle gentemot fossila bränslen. Flera försök till att optimera processen både ekonomiskt och energimässigt görs i flera länder världen över. LÄS MER

 5. 5. Increasing speaker invariance in unsupervised speech learning by partitioning probabilistic models using linear siamese networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Tal, musik och hörsel, TMH

  Författare :Arvid Fahlström Myrman; [2017]
  Nyckelord :speech recognition; unsupervised speech learning; unsupervised acoustic modelling; siamese networks; linear networks; speech embeddings; dimensionality reduction;

  Sammanfattning : Unsupervised learning of speech is concerned with automatically finding patterns such as words or speech sounds, without supervision in the form of orthographical transcriptions or a priori knowledge of the language. However, a fundamental problem is that unsupervised speech learning methods tend to discover highly speaker-specific and context-dependent representations of speech. LÄS MER