Sökning: "problem solving"

Visar resultat 1 - 5 av 1755 uppsatser innehållade orden problem solving.

 1. 1. Den utbredda felanvändningen av proportionalitet och linearitet : En litteraturstudie om vilka svårigheter elever har med proportionalitet och linearitet samt vilka strategier lärare kan använda för att hjälpa eleverna övervinna dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ida Särkimukka; [2022]
  Nyckelord :Proportionalitet; Linearitet; Proportionalitetsresonemang; Elevsvårigheter; Lärarstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vilka svårigheter elever har med de matematiska begreppen proportionalitet och linearitet. Utifrån dessa svårigheter identifieras sedan ett antal strategier lärare kan använda sig av för att hjälpa eleverna med att övervinna de funna svårigheterna. LÄS MER

 2. 2. De fem matematiska förmågorna : En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar för att utveckla de fem matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :LiliaRoss Namroud; Emelie Humbla; [2022]
  Nyckelord :The five mathematical competencies; laboratory work; talk moves; open problem solving; math; primary school teacher; De fem matematiska förmågorna; laborativt arbete; Talk moves; öppna problemlösningar; matematik; F-3 lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur F-3 lärare beskriver att de arbetar för att utveckla de matematiska förmågorna hos elever. Detta tog vi oss an genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i F-3 att de arbetar för att ge elever möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? och Vilka utmaningar beskriver lärarna att de upplever i att ge eleverna möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? Vi har intervjuat åtta lärare från olika skolor, kommuner och årskurser för att besvara studiens forskningsfråga. LÄS MER

 3. 3. Taylor i välfärden : Arbetsstudier i svensk sjukvård 1944–1960

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gerhard Skriveus; [2022]
  Nyckelord :Taylorism; public sector; healthcare; hospitals; work studies; Sweden; Taylorism; offentlig sektor; sjukvård; sjukhus; arbetsstudier; Sverige;

  Sammanfattning : In this paper I analyse the first use of work studies in Swedish hospitals, between 1944 and 1960. The overall purpose of the study is to increase the knowledge of how Taylorism was introduced in the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. Computation of Underwater Acoustic Wave Propagation Using the WaveHoltz Iteration Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Wall; [2022]
  Nyckelord :WaveHoltz iteration method; Helmholtz equation; Discontinuous Galerkin methods; Underwater acoustics.; WaveHoltziterativametod; Helmholtzekvation; DiskontinuerligaGalerkinmetoder; Undervattensakustik.;

  Sammanfattning : In this thesis, we explore a novel approach to solving the Helmholtz equation,the WaveHolz iteration method. This method aims to overcome some ofthe difficulties with solving the Helmholtz equation by providing a highlyparallelizable iterative method based on solving the time-dependent Waveequation. LÄS MER

 5. 5. Computation models for audiovisual attention decoding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Sara Enander; Louise Karsten; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When being in a noisy environment, a normal hearing person can manage to sort out background noise and focus on the attended source. This is something that a person with impaired hearing will struggle with, even when wearing a hearing aid. LÄS MER