Sökning: "energy systems"

Visar resultat 1 - 5 av 3085 uppsatser innehållade orden energy systems.

 1. 1. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Henric Hintze; [2022]
  Nyckelord :astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Sammanfattning : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. LÄS MER

 2. 2. Comparison of different approaches for modelling the beam-target reactivity in fusion plasmas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Marcus Petersson; [2022]
  Nyckelord :JET; Fusion; Fusion Diagnostics; Computational Physics; Modelling; NBI; Beam-Target Reactivity;

  Sammanfattning : Fusion research has been an ongoing research endeavour for many decades and it has the potential of providing an important part in the future of energy production. An important part of this process is to understand and control the various heating systems of the reactor where one of the most important systems being the Neutral Beam Injector (NBI) which injects particles at high velocities into the plasma. LÄS MER

 3. 3. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Marie Jansson; [2022]
  Nyckelord :niche construction; path dependence; energy conversion; fossil independence; environment; nischkonstruktion; vägbundenhet; energiomställning; fossiloberoende; livsmiljö;

  Sammanfattning : Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. LÄS MER

 5. 5. Design of high performance buildings : Vulnerability of buildings to climate change from an energy perspective

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Robin Gobert; [2022]
  Nyckelord :Climate Change; High Performance Buildings; Dynamic Thermal Simulations; Thermal Regulation; Environmental Regulation; Cooling Needs; Heating Needs; Representative Data; Big Data; Clustering;

  Sammanfattning : The challenge of climate change is twofold: to mitigate (prevent) the causes of climate change and to prepare (adapt) to the inevitable effects and consequences. Building and construction are key sectors for decarbonisation (mitigation). LÄS MER