Sökning: "expanderande"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet expanderande.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 3. 3. Convergence of Yield : A Study of How Yield on Rental Residential Properties Coincides at Similar Levels Regardless of Location in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Ribbefjord; Daniella Svensson; [2021]
  Nyckelord :Real estate; development; risk; risk assessment; residential; rental properties; risk factors; yield; location; investment; Fastigheter; utveckling; risk; riskbedömning; bostäder; hyresfastigheter; riskfaktorer; direktavkastning; område; investering;

  Sammanfattning : The interest for real estate investments has risen during the last years and this applies inparticular to investments within the residential segment. In excess of the active interest inhousing, there is a distinct trend that newly produced residential properties are extra interestingamong investors. LÄS MER

 4. 4. When Braneworlds Collide

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Toivo Tuma Niemi; [2021]
  Nyckelord :physics; cosmology; parallel universe; dark energy; inflation; braneworlds; D brane;

  Sammanfattning : This project is an investigation of a cosmological model consisting of a five dimensional AdS-vacuum with a flux. By discharges in the flux, four dimensional bubbles can nucleate in the vacuum and collide with each other while expanding. Our observable universe is considered to be localized on the membrane of such a bubble. LÄS MER

 5. 5. Teknik och Naturvetenskap – sambo eller särbo? : Intervjuer med svenska och israeliska tekniklärare om tekniken och dess förhållande till naturvetenskapen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Hans Nachmann; [2021]
  Nyckelord :Technology as a school subject; natural sciences; technological knowledge; teachers; middle school; Teknikämnet; naturvetenskap; teknisk kunskap; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Teknik som skolämne är, jämfört med många andra skolämnen, en relativt ny företeelse. Detta gäller för Sverige såväl som för resten av världen. De flesta andra skolämnen vilar på en sedan länge etablerad akademisk modersdisciplin. Dessa andra kunskapsområden är väldefinierade och har utvecklat egna ämnesfilosofier. LÄS MER