Sökning: "facebook och val"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden facebook och val.

 1. 1. "Facebook för det bättre". Universitetslärares resonemang om digitala verktyg och lärplattformar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Jörgen Berg; [2019-08-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärplattform; TPaCK; universitet; högskola; musikdidaktik; digitalitet;

  Sammanfattning : Föreliggande självständiga arbete kommer att behandla olika perspektiv på lärande i musik genom digitala verktyg, och lärplattform. Fokusområdet är högre musikutbildning inom lärarprogram i Sverige. LÄS MER

 2. 2. När data och förtroende läcker - Dataintrång ur ett flerstämmigt perspektiv på kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Zetterdahl; Oscar Lindén; [2019]
  Nyckelord :Dataintrång; kriskommunikation; timing; anseendekapital; netnografi; Equifax; den retoriska arenan; situational crisis communication theory; sociala medier; intressenters reaktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge regarding how an organization communicates a data breach to their stakeholders via digital media, in order to identify which communicative factors that can be linked to positive and negative stakeholder reactions. The communicative factors that are studied in this paper in relation to Equifax data breach are crisis response strategies, timing & reputation capital. LÄS MER

 3. 3. OTT Video-Oriented Mobile Applications Development Using Cross-Platform UI Frameworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mehdi Satei; [2019]
  Nyckelord :React Native; Flutter; Xamarin; Cross-Platform; OTT Video-oriented; React Native; Flutter; Xamarin; Multiplattformsramverk; OTT Video-orienterade;

  Sammanfattning : Google and Apple together are ruling the mobile phone industry with their operating systems, Android and iOS. Any mobile application willing to reach the vast majority of end-users, need to be run on both platforms. LÄS MER

 4. 4. Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Leonard Pauve; [2019]
  Nyckelord :Sociala Medier SM ; Facebook; Användare; User Generated Content UGC ; Disruptiva teknologier; Twitter; Kommunikation; Dialog; Servicescape; Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Compliance hos cosplayers och lajvare som bär kosmetiska kontaktlinser : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Johanna Strömblad; [2019]
  Nyckelord :compliance; kontaktlinser; kosmetiska kontaktlinser; färgade kontaktlinser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate compliance amongst wearers of cosmetic contact lenses in a population of swedish cosplayers and larpers and find out if the available information is sufficient for safe wear. An on-line survey was published on the social media platform Facebook, in groups that wearers of cosmetic contact lenses frequently visited. LÄS MER