Sökning: "fallbeskrivning specialpedagogik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fallbeskrivning specialpedagogik.

 1. 1. "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" : Några förskollärares syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Noora Vuento; Inger Waldenström; [2013]
  Nyckelord :förskola; definition; normalitet; avvikelse; bedömning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i skolan - utopi eller möjlighet? En studie av pedagogernas utvecklingsarbete på en förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carmen Broberg; [2012-05-03]
  Nyckelord :aktionsforskning; deliberativa samtal och specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie ligger inom ramen för forskningsområde kring utbildning och lärande i vuxenlivet, läraryrkets praxislärande och utveckling. Syfte: Syftet med studien är att belysa och problematisera samt berätta hur lärare beskriver sin egen verksamhet i det dagliga samtalet, att upptäcka mönster i förändringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Alla har olika tolkningar : En intervjustudie för att se fyra förskollärares tolkningar utifrån styrdokument för barn i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Källgren; [2012]
  Nyckelord :Pedagogik; specialpedagogik; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : I förskolan är det många förskollärare som ska samarbeta. Förskollärarna ska ge stöd åt de barn som behöver det, för det finns alltid barn som behöver särskilt stöd. LÄS MER