Sökning: "felin hemotropisk mykoplasmos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden felin hemotropisk mykoplasmos.

  1. 1. Felin hemotropisk mykoplasmos

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Emma Norrestam; [2016]
    Nyckelord :katt; hemotropiska mykoplasmer; felin hemotropisk mykoplasmos; Mycoplasma; feline; hemotropic mycoplasmas; feline hemotropic mycoplasmosis;

    Sammanfattning : Felin hemotropisk mykoplasmos är en bakteriell sjukdom vilken kan orsakas av tre olika felina hemotropiska mykoplasmer: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum och Candidatus Mycoplasma turicensis. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa etiologin, patogenesen och prevalensen för felin hemotropisk mykoplasmos. LÄS MER