Sökning: "fiber"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade ordet fiber.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 3. 3. Fiber distribution in ready-mix concrete

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :ALEXANDROS OUSTAMPASIDIS; [2020]
  Nyckelord :fiber reinforced concrete; ready-mix concrete; fiber distribution;

  Sammanfattning : While manufacturing fiber reinforced concrete, it is of utmost importance that quality and homogeneous fiber distribution are ensured. To verify that the fibers are evenly distributed in ready-mixed concrete, SS-EN 206 has introduced requirements for continuous control of fiber distribution. LÄS MER

 4. 4. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Helena Edén; [2020]
  Nyckelord :naturfiber; bastfiber; enzymatisk rötning; cottonisering; textilåtervinning;

  Sammanfattning : Textilproduktionens största belastningsområden på miljön är kemikalieanvändning, vattenförbrukning och utsläpp från transporter, och efterfrågan på mer närproducerade material, såsom hampa, ökar. Producenter som vill utnyttja hampans olika delar, däribland fibrer, möter ofta hinder relaterade till att processindustri och kvalitetsspecifikationer saknas. LÄS MER

 5. 5. Design of multilayer paperboard for optimisedcompression strength

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ali Salem Ali; [2020]
  Nyckelord :Compression strength; Paper; Cardboard; Dynamique Formette; Dynamic sheet former; SCT; Shortspan compression test; fibre; fibre properties; fiber; fiber properties; Multilayer;

  Sammanfattning : This master thesis was issued by BillerudKorsnäs Gruvön. The focus of this thesis was theinvestigation of the effects different fibre types has on the compression strength of the whole paper product. This stems from wanting to better understand how to produce a better paperboard construction with respect to stacking, storage, and transport. LÄS MER