Sökning: "flexibilitetsstrategier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet flexibilitetsstrategier.

 1. 1. Flexibilitetens mångsidighet : En kvalitativ studie om IT-högutbildad bemanningsarbetskraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Gustafsson; Camilla Ringdahl; [2017]
  Nyckelord :bemanningsanställning; IT-arbetsmarknaden; IT-konsulter; flexibilitetsstrategier;

  Sammanfattning : Bemanningsanställningar blir allt vanligare inom den svenska arbetsmarknaden, inte minst inom IT-branschen. Samtidigt som bemanningsanställningar inom IT ökar, så ökar parallellt även efterfrågan på högutbildad IT-kompetens. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet i svensk arbetsrätt - utveckling 1974-2008

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett globaliserat kunskapssamhälle med allt större konkurrens kan arbetsgivaren antas få ett större behov att snabbt kunna förändra sin organisation till skiftande förutsättningar. Arbetslivet är idag på många områden betydligt mer föränderligt jämfört med det traditionella industrisamhället. LÄS MER