Sökning: "Frida Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Frida Gustafsson.

 1. 1. Måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen -inte bara mat. En kvalitativ studie på ett särskilt boende i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hemmingberg; Frida Tell; [2019-08-14]
  Nyckelord :Brukare; FAMM; hälsa; måltid; äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 41 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER

 2. 2. Testing the Performance of the Capital Asset Pricing Model and the Fama-French Three-Factor Model - A study on the Swedish Stock Market between 2014-2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Frida Gustafsson; Robert Gustavsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The returns of potential investments are interesting for every investor. In this thesis we compared two financial models that are often used to predict expected returns of portfolios with different financial instruments. LÄS MER

 3. 3. The Debt-Equity Dilemma : An analysis of the co-movement between Swedish stocks and bonds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Gustafsson; Frida Nilsson Viberg; [2019]
  Nyckelord :Co-movements; Stock Market; Bond Market; Capital Structure; Shareholders; Stakeholders;

  Sammanfattning : Throughout the last century there has been an extensve discussion regarding the optimal capital structure.Excessive research has further been conducted to understand the relationbetween the market debt and equity on an aggregated market-level. However, it is observed that the research on thefirm-specific co-movement of stock and bondsis scarce. LÄS MER

 4. 4. Collaborative Supply Chain Performance Measurement Systems : A multiple case study on the OTD-process of manufacturing SMEs in the Swedish lighting industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Arvid Svensson; Frida Gustafsson; Julien Guillaume; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Performance Measurement Systems; Performance Measurement; Challenges for Performance Measurement; Order to Delivery Process; Lighting Industry; Multiple Case Study; Lighting Manufacturing; Dyadic Relations;

  Sammanfattning : Title: Collaborative Supply Chain Performance Measurement Systems. A multiple case study on the OTD-process of manufacturing SMEs in the Swedish lighting industry. Authors: Arvid Svensson, Frida Gustafsson and Julien Guillaume. LÄS MER

 5. 5. Kan komplementär- och alternativ medicin användas som ett komplement för att lindra symtom hos patienter som genomgår hemodialys?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Sjölén Gustafsson; Frida Flink; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; Quality of life; Complementary treatments; Hemodialysis and review; Kronisk njursvikt; Livskvalité; Alternativ- och komplementärmedicin; Hemodialys och litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett globalt växande folkhälsoproblem. Många patienter är i ett stadie i sin sjukdom som kräver hemodialysbehandling, något som är förenat med en högre dödlighet och en väsentligt lägre livskvalité. LÄS MER