Sökning: "Frida Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Frida Gustafsson.

 1. 1. "Prio 1 Svårt sjukt barn" - sjuksköterskans skräck? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Björk; Frida Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; ambulans; barn; prehospitala vårdprocessen; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjukvård innebär utförande av avancerade och omedelbara vårdåtgärder till patienter som är sjuka eller skadade och befinner sig utanför sjukvårdsinrättningar. Sjuksköterskan möter patienter i alla åldrar och har ett stort ansvar i den prehospitala vårdprocessen, från när larmet inkommer tills att patienten lämnas. LÄS MER

 2. 2. "Vi är ju också insatsstyrda [...] det är ju svårt med såna begrepp som ensamhet" : Tio biståndshandläggares syn på ofrivillig ensamhet bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nellie Hallberg Lilja; Frida Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :care managers; loneliness; elderly; interventions; perspective analysis and street-level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore care managers view on loneliness among elderly and to examine what interventions they proposed. Ten qualitative interviews were conducted with care managers from nine municipalities in the region of Skåne. LÄS MER

 3. 3. Tillgång till hjälpmedel för personer med obesitas : arbetsterapeuters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Frida Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :obesity; aids; assisitve devices; occupational therapy; obesitas; hjälpmedel; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I takt med att vårt moderna samhälle växer med ständig tillgång till mat samt att människor rör sig mindre än vad vi gjorde på stenåldern så har också sjukdomar som obesitas ökat och med det även behovet av hjälpmedel för att underlätta och möjliggöra aktiviteter. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av tillgång på hjälpmedel för personer med obesitas. LÄS MER

 4. 4. Plattformens roll i den digitala miljön

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linnéa Höst; Frida Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Nätverkseffekter; lärplattformar; plattform; digital plattform; dubbelsidig marknad; ekosystem; infrastruktur; digitalisering;

  Sammanfattning : Lärplattformar möjliggör en effektiv och flexibel yta för läroverk där studenter och lärare kan mötas med varandra. Lärplattformar kan användas till administration, kommunikation och examinering. Användarens inställning och definition av plattformen har stor betydelse för plattformens handlingsutrymme. LÄS MER

 5. 5. Vem vågar prata om pornografi med ungdomar? : Elevhälsans förhållningssätt till skolungdomars  pornografikonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Erika Gustafsson; Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Student health; pornography; youth; young people; sexuality; sexuality education; Elevhälsan; pornografi; ungdomar; sexualitet; sexualundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal inom elevhälsan förhåller sig till ungdomars tankar och frågor om ämnen relaterade till pornografi. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med åtta kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER