Sökning: "Frida Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Frida Gustafsson.

 1. 1. Orsaker till varför sjuksköterskor lämnar sin profession

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Brynhildsen Elfors; Mathilda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda : En studie om hot, våld och trakasseriers påverkan på förtroendevaldas handlingsutrymme på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning - Den nya lagens effekt : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Linjamaa Isaksson; Frida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblem är en fråga som bekymrar många och människans negativa påverkan på jorden går inte att missa. Med en ökande temperaturförändring så måste vi göra en förändring i samhället. Men vad tar företagen för ansvar i detta? Svaret är bland annat hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 4. 4. Committing to measures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Gustafsson; Tobias Graaf; Frida Sarachu Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Här ligger jag, dit ska jag, och såhär gör jag för att komma dit" : Åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar av formativ återkoppling i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Eriksson; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Formative feedback; experiences; perceptions; Swedish subject; upper secondary school; writing development.; Formativ återkoppling; erfarenheter; uppfattningar; svenskämnet; gymnasieskolan; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är dels att undersöka åtta elevers erfarenheter och uppfattningar av den formativa återkoppling som de upplever sig ha fått på sina texter i svenska 1, och dels analysera om elevernas upplevelser skiljer sig beroende på om de läser ett yrkes- eller studieförberedande program. Studien har tagit utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med en fenomenografisk ansats och insamlingsmetoden har bestått av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER