Sökning: "framing theory"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden framing theory.

 1. 1. Gestaltning av kriget i Afghanistan i en nationell och internationell kontext : En kvalitativ studie om hur kriget i Afghanistan gestaltas på TOLOnews i Afghanistan och SVT Nyheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Farhad Khalili; Hamed Ubaidi-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :TOLOnews; SVT Nyheter; War in Afghanistan; Taliban; Qualitative text analysis; Semiotic photo analysis; Framing theory; Agenda setting; News values;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how the war in Afghanistan is framed both in national and international context. This was conducted by comparing the national tv channel TOLOnews from Afghanistan with the international tv channel SVT Nyheter from Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att organisera brukares självbestämmande : En undersökning av utvecklingsrådet i Region Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Angelina Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Brukarinflytande; implementering; samverkan;

  Sammanfattning : Very much of the knowledge about patients nursing and care is located to the the patient or people related to the patient. The Swedish government has identified this problem in a national rapport and every region is responsible to implement a strategy or model to increase participation from affected patients. LÄS MER

 3. 3. Är tanken halvfull eller halvtom? : En kvalitativ studie kring hur dagstidningarnas ledarskribenter framställer Bensinupproret 2.0. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karl Edgren; Noah O'Rourke Drevfjäll; [2020]
  Nyckelord :Editorials; daily newspapers; The Gasoline Uprising 2.0; framing; rhetoric; modes of persuasion; public debate;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to examine how Swedish opinion journalists chose to portray The Gasoline Uprising 2.0, from both a framing perspective and a perspective of modes of persuasion. The research questions examined were: How does opinion journalists at Swedish daily newspapers frame The Gasoline Uprising 2. LÄS MER

 4. 4. Kulturkritikernas paradigmkamp : En komparativ studie om filmkritik och dess språkliga framställningar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isabelle Haag; [2020]
  Nyckelord :Art journalism; cultural journalism; journalism; amateurs; professional journalism; aesthetic paradigm; journalistic paradigm; Bourdieus field theory; film criticism; film reviews; framing theory;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how cultural art journalistic critique manifests on different digital platforms today. I chose to focus on film criticism as it not only tells a story about the movies but also about the society. LÄS MER

 5. 5. "Wir schaffen das!" - En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Sandberg; Raphaelle Sisask; [2019-06-28]
  Nyckelord :Gestaltning; uppmärksamhetscykel; EU; Europa; flykting; flyktingkris; DagensNyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; kvantitativ innehållsanalys; Framing; issue-attention-cycle; media-attention-cycle; EU; refugee; refugee-crisis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : During the refugee crisis of 2015 and 2016 the European Union experienced an unparalleled amount of refugee and migrant arrivals. ​As member states and political parties disagreed on how to respond to the migratory pressures, ​the parliaments ​2014​-​2019​ legislative ​term would be characterized by numerous internal conflicts. LÄS MER