Sökning: "grammar – translation method"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden grammar – translation method.

 1. 1. Punctuation in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Madsen; [2022]
  Nyckelord :Punctuation; Skiljetecken;

  Sammanfattning : Punctuation enhances the understanding and correct reading of written text by the use of spacing and conventional signs. When learning a language, the usage of correct punctuation is vital. This is especially important when learning a second language since punctuation rules vary between languages. LÄS MER

 2. 2. Lettiska för nybörjare : Presentation och analys av ett par läromedel i lettiska för nybörjare i fråga om intentioner och utförande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Björn Sundgren; [2021]
  Nyckelord :Beginners Latvian; textbooks; language teaching; teaching aids; educational materials;

  Sammanfattning : In this essay I introduce and analyse Lärobok i lettiska (with an adaptation in English called A Course in Modern Latvian) from 1980 by Valentine Lasmane and LETTISKA för universitetsbruk I (Latvian for University Students I, my translation) from 1993 by Aija Priedīte.  My aim is to find out the author’s intention and examine how it is carried out. LÄS MER

 3. 3. Die Rolle der expliziten Grammatikvermittlung beim Lernen von Deutsch als Fremdsprache : Eine kontrastive Lehrbuchanalyse von drei Lehrbüchern der Stufe 1 des schwedischen Gymnasiums

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elisabeth Grün Johansson; [2018]
  Nyckelord :Fremdsprachdidaktik; Grammatik; Lehrbuch; Sprachlernmethoden;

  Sammanfattning : This study is about the role explicit grammar teaching plays in Swedish schoolbooks for beginners in German as a foreign language. The study is a qualitative content analysis of three schoolbooks (published in 1982, in 1995 and in 2016) for step 1 German as a foreign language in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Learning Grammar : A study of upper secondary level students’ attitudes and beliefs concerning the learning of grammar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Petra Tuomas; [2016]
  Nyckelord :explicit teaching; implicit teaching; grammar learning; upper secondary school;

  Sammanfattning : The communicative approach to language learning is widely taught in Western education, and yet its predecessor, the grammar-translation method, is still commonly employed in other parts of the world. In Sweden, the increasing popularity of the communicative approach is often justified by the high level of students’ communicative skills (Öhman, 2013). LÄS MER

 5. 5. First Language Use in Second and Foreign Language Teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Andreas Berlin; Kajsa Hammarström; [2016]
  Nyckelord :First language; second language; foreign language; code-switching; medium of instruction; second language acquisition; Förstaspråk; andraspråk; främmandespråk; code-switching; undervisningsspråk; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum for the subject English in upper secondary school clearly states the English should be used“as far as possible” in the classroom. However, the possible amount of first language usage is never mentioned. LÄS MER