Sökning: "it in banks"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade orden it in banks.

 1. 1. Hur presterar aktiva fonder under en kritisk period? : En kvantitativ studie om svenska aktiva fonder under varierande marknadsstadier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gustav Persson; Jonas Strömsjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rapid growth in the fund industry over the past two decades has created potential to become the most important financial institution for households, corresponding to today's banks and insurance companies. This is especially true in Sweden, as the population's fund savings in 2018 were the most per capita in the world. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Effekter av Federal Reserves kvantitativa lättnader på NASDAQ-100

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Bavneet Singh; Loke Hagberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid en ekonomisk kris är den konventionella lösningen för att komma ur den en räntesänkning. När den konventionella lösningen inte längre ger någon effekt, vänder centralbanker sig till okonventionell penningpolitik. Okonventionella penningpolitiken som diskuteras i denna uppsats är kvantitativa lättnader (QE). LÄS MER

 4. 4. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER

 5. 5. Losing their war : Using Service-Dominant Logic To Assess The Market Position Of Traditional Swedish Banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kirill Kuzhelko; [2021]
  Nyckelord :Banking Services; Traditional Banks; Fintech Companies; Service-Dominant Logic; Value Co-Creation Process.;

  Sammanfattning : Being influenced by advanced technology solutions, modern business is undergoing significant transformations. This is also true about the financial services sector, where innovative solutions are being actively used and new fintech companies are emerging. Against this background, the market share of large traditional banks reduces steadily. LÄS MER