Sökning: "grammatikprov"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet grammatikprov.

  1. 1. Konsten att examinera grammatik. En innehållsanalys av elva grammatikprov i svenska på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Therese Lindblom; [2015-02-25]
    Nyckelord :grammatikprov; innehållsanalys; lärares handlingsutrymme;

    Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2014Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER