Sökning: "groupprogram"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet groupprogram.

  1. 1. "Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje" : - Att vara gruppledare i en stödgruppsverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Maria Lundberg; Therése Skogh; [2013]
    Nyckelord :groupprogram; supportgroup; parents; cognitive difficulties; disability; gruppverksamhet; stödgrupp; föräldrar; kognitiva svårigheter; funktionshinder;

    Sammanfattning : Vi har valt att undersöka en gruppverksamhet i Uppsala kommun, som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter. Vi vill i vår studie undersöka hur gruppledarna ser på gruppverksamheten, samt få ökad förståelse för hur de ser på sin roll som gruppledare. LÄS MER