Sökning: "hängbro"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hängbro.

 1. 1. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 2. 2. Att balansera på en hängbro : Om upplevelsen av att leva med ALS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mattias Torsson; Emma Örvell; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autobiographies; Experience; Patient perspective; SOC; ALS; KASAM; Patientperspektiv; Självbiografier; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en motorneuronsjukdom som leder till total förlamning av kroppens viljestyrda muskulatur och döden inom några få år medan medvetandet behålls opåverkat under hela sjukdomsförloppet. Det bidrar till ett fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande hos patienten. LÄS MER

 3. 3. Förenklad numerisk analys av hängbroars verkningssätt : Utveckling av programmet SusB med tillämpning av CalFEM toolbox

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Christian Thylén; [2009]
  Nyckelord :Suspension bridge; FEM; CalFEM; influence lines; nonlinear analysis; loadcombinations; Hängbro; FEM; CalFEM; influenslinje; icke linjär analys; lastkombinering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER