Sökning: "handledning student palliativ vård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden handledning student palliativ vård.

  1. 1. Sjuksköterskestudenters uppfattning av möten med palliativa patienter och handledning samt stöd i detta

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Paloma Maldonado Manriquez; Sofie Olsson; [2013]
    Nyckelord :nursing students; perception; palliative care; mentorship; Sjuksköterskestudenter; uppfattning; palliativ vård; handledning.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kommer i kontakt med palliativa och cancerpatienter flertalet gånger under sin kliniska utbildning. Detta påverkar studenterna olika känslomässigt. För att hantera dessa nya upplevelser tilldelas studenter en handledare som skall ge stöd, undervisa och guida dem under den kliniska utbildningen. LÄS MER