Sökning: "hig betong"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hig betong.

 1. 1. Koldioxidutsläpp för olika stommaterial på småhus i Nordiska länder

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Markus Olsson; Karl Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry accounts for a large part of Sweden's greenhouse gas emissions and needs to decrease for a greener future according to the Sweden’s part in EU: s climate goals. The construction industry accounts for 20% of the total greenhouse gas emissions, of which carbon dioxide embraces 70%. LÄS MER

 2. 2. Vertikal påbyggnad av ett flerbostadshus i Gävle.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Suleyman Deniz; Hassan Moalin; [2021]
  Nyckelord :Vertical extension; FEM-Design; degree of utilization; stress; load- bearing.; Vertikal påbyggnad; FEM-Design; förtätning; bärande väggar; utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : The global population is estimated to rise by 89 million people annually and for this reason there is a need for more housing and buildings worldwide. As cities grow outwards and buildable land becomes scarce, it is necessary to increase the height of buildings in cities, especially where the height of existing buildings is low. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan prefabricerade komponenter i betong med konventionell platsbyggd betong : Studie om koldioxidutsläpp

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Teo Lagervall; Patrik Göransson; [2021]
  Nyckelord :Betong; Koldioxidutsläpp; prefabricerat; platsbyggnation; konventionell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra prefabricerade komponenter i betong med konventionell platsbyggd betong för att avgöra vilka aspekter hos de två som ger lägst koldioxidutsläpp. Studiens behov är kopplad till den globala uppvärmningen inriktat på koldioxidutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer vid val av trästommar vid byggande av flervåningshus i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Jonas Jakobsson; Tobias Söderroos; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan 1994 har det i Sverige varit tillåtet att bygga hus av trä högre än två våningar.Eftersom flervåningshus med trästomme är relativt nytt är personer inom byggbranschenmer benägna att bygga flervåningshus med betongstomme. Detta anses vara pågrund av att personer inom byggbranschen är mer vana och har mer kunskap ommaterialet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan korslimmat träbjälklag och armerad betongbjälklag i flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Martin Edås; Kevin Magnenat; [2020]
  Nyckelord :KL-träbjälklag; betongbjälklag; nedböjning; brand; ljud; vikt; reaktionskrafter;

  Sammanfattning : Armerad betong är ett av de vanligaste stommaterialen inom byggnadsindustrin med bra brandmotstånd tillsammans med bra styvhets- och ljudisolerande egenskaper. Det negativa med armerad betong är dess miljöpåverkan. LÄS MER