Sökning: "Eurokod"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet Eurokod.

 1. 1. Påbyggnad med förstärkningstomme i befintlig byggnad : Konstruktionsval för invändig förstärkningsstomme av trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Warnerfjord; [2021]
  Nyckelord :Förtätning Påbyggnad Förstärkningsstomme Träbyggnadsteknik Byggsystem Pelare Dimensionering Lastkombination;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har under lång tid rapporterat om en ökande bostadsbrist ilandet. För att motverka bristen behöver en nybyggnation av 60 000–70 000bostäder genomföras årligen fram till 2029. På 60-70 talet stod Sverige även dåinför stora utmaningar som följd av urbaniseringsvågen från Sveriges landsbygdtill städerna. LÄS MER

 2. 2. Lastkapacitet hos murar byggda med C3C blocksystem -översvämningslaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Blomberg; Alfred Sörgårn; [2021]
  Nyckelord :flood; c3c; capacity; concrete; concrete blocks; exceptional loads; eurocode; floating debris; water load; overturning; sliding; friction; översvämning; c3c; kapacitet; betong; betongblock; exceptionella laster; eurokod; drivgods; vattenlast; stjälpning; glidning; friktion;

  Sammanfattning : Floods are the natural disaster that causes the most deaths and economic damage in the world. Sweden has been relatively spared from casualties in connection with floods, but the material damage is significant. In the future, larger and more frequent floods are expected. LÄS MER

 3. 3. Parametric Studies of Train-Track-Bridge Interaction : An evaluation of the dynamic amplification due to track irregularities for freight transport

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rasmus Elm Dahlman; Emil Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Dynamics; dynamic amplification factor; railway bridge; train-track-bridge interaction; vehicle model; track irregularities; PSD; Dynamisk förstoringsfaktor; dynamik; järnvägsbroar; tåg-spår-bro interaktion; fordonsmodell; spårojämnheter; PSD;

  Sammanfattning : In this thesis a train-track-bridge interaction (TTBI) model is developed in order to study the dynamic amplification from track irregularities on railway bridges traversed by freight trains. These simulations are of great importance since rail freight transport is expected to increase in order to meet the climate goals. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av bärighet vid brand : Utvärdering av befintlig betongstomme i hus 08 Falu lasarett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Lindholm; Robin Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Structural integrity in case of fire; EKS 11; BBR; Eurocode 2; Concrete cover; Cross section; In-situ concrete building; Splitting in case of fire.; Bärighet vid brand; Täckande betongskikt; Tvärsnitt; Platsgjuten betongstomme; Brandspjälkning; EKS 11; BBR; Eurokod 2.;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project will examine the possibilities of increasing the structural integrity in case of fire of a preexisting concrete building according to the rules in EKS 11, specifically for a hospital building. Furthermore, the degree project will provide solutions to increase the structural integrity in case of fire. LÄS MER

 5. 5. Vertikal påbyggnad av ett flerbostadshus i Gävle.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Suleyman Deniz; Hassan Moalin; [2021]
  Nyckelord :Vertical extension; FEM-Design; degree of utilization; stress; load- bearing.; Vertikal påbyggnad; FEM-Design; förtätning; bärande väggar; utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : The global population is estimated to rise by 89 million people annually and for this reason there is a need for more housing and buildings worldwide. As cities grow outwards and buildable land becomes scarce, it is necessary to increase the height of buildings in cities, especially where the height of existing buildings is low. LÄS MER