Sökning: "CLT"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet CLT.

 1. 1. Digital adoption in Entrepreneurship Education in the time of Covid-19 - The impacts and lessons to learn and apply for post-Covid-19. A Mutiple Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Lam; [2021-07-06]
  Nyckelord :Entrepreneurship education EE ; Cognitive Load Theory CLT ; ‘OHWI framework;

  Sammanfattning : Digital adoption has already been a discussion topic among academia for years, but the education industry was still reluctant to try embracing digital to deliver lectures or organize classes, until the disruption caused by Covid-19; the pandemic has undeniably affected a lot of fields, including Entrepreneurship education (EE). For the first time in the academy's history, adopting digital solutions to transit to emergency remote teaching was set up. LÄS MER

 2. 2. CHARACTERISATION OF CROSS LAMINATED TIMBER PROPERTIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Emil Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; in-plane loading; out-of-plane loading; beam; rolling shear modulus; experimental tests; FE-modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project concerns an analysis of a hitherto untested method for determining the modulus of elasticity (MoE) and shear modulus parallel to grain, as well as the rolling shear modulus of cross laminated timber (CLT) through 3-point bending tests. A review of analytical models and methods is included, followed by an evaluation of the effect of the annual ring orientation and shear stress distribution at shear loading of individual board cross-sections. LÄS MER

 3. 3. HÖGHUS MED STABILISERANDE SCHAKT I KL-TRÄ : Dimensionera kopplingsbalk i KL-trä mot horisontallaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amalia Alatalo; Lucas Sundin Cruickshank; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; KL-träskiva; Kopplingsbalk; Höghus i trä;

  Sammanfattning : With the world changing to a more sustainable society, the construction industry also wants to do its part and thereby build more carbon neutral. An alternative to the production of sustainable buildings is to relinquish from steel and concrete to focus on wooden building structure. LÄS MER

 4. 4. En teknisk jämförelseanalys mellan prefabricerade KL-trä och träbaserat hybrid stomsystem - fukt, brand och ljud

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Richard Persson; Jacob Thaning; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; CLT; Hybridkonstruktion; Träbaserad; Brand; Fukt; Ljud; Samverkansbjälklag; Jämförelseanalys;

  Sammanfattning : Genom en jämförelseanalys mellan KL-träkonstruktion och träbaserad hybridkonstruktion har för och nackdelar identifieras gällande fukt- brand- och ljudegenskaper. En undersökning sker utifrån möjligheten att uppnå högre ljudklasser än minimikrav för BBR samt en utformning för att klara brandteknisk klass REI60. LÄS MER

 5. 5. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER