Sökning: "politisk delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden politisk delaktighet.

 1. 1. Förhoppningar och rädslor som politiskt kommunikationsverktyg : En experimentell studie av skräddarsydd politisk kommunikation i sociala medier och dess roll för svenska förstagångsväljares politiska engagemang.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Markus Linhardt; Moa Nachtweij; [2020]
  Nyckelord :microtargeting; politisk kommunikation; sociala medier; demokrati; experiment; micro targeting;

  Sammanfattning : I takt med den digitala utvecklingen har förutsättningarna för politisk kommunikation förändrats. Vidare möjliggör den kraftigt ökade internetanvändningen för nya digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. ”Socialtjänsten är inget farligt, det är en möjlighet, en tillgång.” : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; Parents; Social network; Social capital; Trust; Intellektuell funktionsnedsättning; Föräldrar; Sociala nätverk; Socialt kapital; Tillit;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur professionella ser på faktorer som kan ha betydelse för social och politisk tillit hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det bakomliggande intresset grundar sig i det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning många gånger har dåliga erfarenheter av kontakt med professionella som arbetar med att ge den typ av insatser som riktar sig till denna målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i skolans läroplaner : Den demokratiske haveristen eller när har det funnits?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ludwig Hälldin; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; elevdemokrati; inflytande; elevinflytande; demokratikriterier; läroplan;

  Sammanfattning : Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det. Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati. LÄS MER

 5. 5. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER