Sökning: "att intervjua lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade orden att intervjua lärare.

 1. 1. ”Jag måste läsa på som en idiot” – SO-lärare om ämneskunskaper och SO-ämnets struktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Modée; Anna Leirvik; [2021-06-03]
  Nyckelord :SO-lärare; ämneslärare; behörig; obehörig; ämneskunskaper; SMK; PCK; geografi; SO-ämnets organisering;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk ämneslärarutbildning kan man som mest bli behörig i tre ämnen, men som SO-lärare undervisar man ofta i alla fyra SO-ämnena. Denna studie undersöker detta glapp, genom att intervjua sju SO-lärare om hur de uppfattar denna organisering samt vilken betydelse kunskapsluckorna får för deras undervisning. LÄS MER

 2. 2. Tyst i (Zoom)klassen! : Hur den plötsliga övergången till distansundervisning vid Malmö Universitet påverkat interaktionen mellan lärare och studenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Malin Hällström; Agnes Hägnestrand; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; interaktion; Covid-19; videokonferensverktyg;

  Sammanfattning : Till följd av utbrotten av Covid-19 har skolor världen över tvingats ställa om sin undervisning till distans. Denna studie har som mål att få förståelse för hur lärare och studenter på Malmö Universitet upplever undervisningen som utförs via videokonferensverktyget Zoom. LÄS MER

 3. 3. Lärares åsikter om att använda digitala verktyg i matematikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Adam Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; digital tools; views; Matematik; digitala verktyg; åsikter;

  Sammanfattning : This study has partly examined teachers’ opinions on why they do and why they do not use digital tools in mathematics teaching, and partly when teachers think that it is appropriate and not appropriate to use digital tools in mathematics teaching. The study was conducted by interviewing four mathematics teachers who are active in grades 4-6. LÄS MER

 4. 4. Oro kring Covid-19 i förskoleklassen : "Viktigt med rutiner och det vanliga"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Cecilia Myrén Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Corona; existentiella frågor; livsfrågor; skolan stänger;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om lärarna har märkt att barnen/elevern har påverkats av Covid-19 rapporteringen i media samt om och då i så fall hur skolan/lärarna har bemött eleverna i detta. Min tredje fråga handlar om hur lärarna trpr att barnen/eleverna påverkas av att skolan stänger och barnen/eleverna måste stanna hemma. LÄS MER

 5. 5. Matematiksvårigheter och Dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Miriana Hassan-Kabrit; Vlora Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; diagnos; dyskalkyli; matematiksvårigheter; utredning;

  Sammanfattning :  Syftet med arbetet är att undersöka hur lärarna upptäcker matematiksvårigheter alternativtdyskalkyli hos elever. Undersökningen kommer även att lyfta hur undervisningen anpassas för deelever som möter hinder inom ämnet matematik. LÄS MER